Vyvážení a likvidace odpadních vod a odpadů (septiků)

vuz fekal velky2

Pro výkon využíváme fekální vozy o užitném objemu 3m3, 5m3 a 10m3. Jedná se o pravidelné nebo jednorázové vývozy fekálií a jiných tekutých odpadů z produkce lidské činnosti (domácnosti, firmy, obecní ČOV apod.), které jsou dále likvidovány na městské čistírně odpadních vod. Z likvidace jsou vyloučeny odpadní vody a odpady obsahující závadné látky a odpadní vody a odpady jejichž složení je v rozporu s limity předepsanými provozním řádem pro příjem odpadních vod a odpadů pro příslušnou ČOV viz tabulky.


Kontakty pro vyvážení a likvidaci odpadních vod a odpadů (septiků):

Na Přerovsku:
Provoz doprava - mechanizace, napouštění bazénů, odvoz splašků…
tel.: 581 299 136
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 728 636 169

Na Hranicku:
Čistírna odpadních vod Hranice
tel.: 581 601 717
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Postup při tvorbě ceny za likvidaci odpadních vod a odpadů

Na základě nákladů na čištění při likvidaci na ČOV je stanoven následující postup účtování ceny za likvidaci odpadních vod, resp. odpadů dovezených na ČOV. Likvidace odpadních vod a kalů se zdaňuje sníženou sazbou DPH 15 %.

Odpady
ze septiků, žump, domovních nebo komunálních ČOV, z čištění kanalizace zařazené původcem podle Katalogu odpadů a přijímané na ČOV Přerov nebo Hranic.

Ceny nabízených služeb jsou obsaženy v přiloženém souboru