Informace pro akcionáře společnosti


Přerov, 21. listopadu 2018

Výzva akcionářům k výměně akcií v dodatečném termínu

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. vyzývá své akcionáře, kteří si dosud nevyměnili své akcie, aby tak učinilí v dodatečném termínu. Bližší informace naleznete ZDE.


Přerov, 26. září 2018

Oznámení o výsledku upisování nových akcií

Představenstvo společnosti informuje své akcionáře o výsledku upisování nových akcií v přiloženém dokumentu.


Přerov, 14. září 2018

Oznámení o rozhodnutí valné hromady o změně a štěpení akcií a výzva k předložení listinných akcií k výměně

Společnost vyzývá všechny své akcionáře, vlastnící akcie Společnosti na jméno série C, HC, HN se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000,- CZK (původně vydaných ve formě na majitele), a dále akcie na jméno série D, se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000,- CZK, čísla od 9.993 do 10.000 aby nejpozději do dvou měsíců od zveřejnění tohoto Oznámení odevzdali tyto akcie a převzali nové akcie.
Bližší informace naleznete v příloze.


Přerov, 30. srpna 2018

Informace o upisování nových akcií

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. rozhodlo na svém zasedání dne 28.8.2018 o navýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií. 
Bližší informace naleznete v příloze.


Přerov, 3. dubna 2018

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 11. května 2018 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov.

Bližší informace naleznete v těchto přílohách:


Přerov, 6. ledna 2017

Opakovaná výzva akcionářům k přeměně akcií

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. opakovaně vyzývá akcionáře společnosti k přeměně akcií. Bližší informace naleznete v této příloze.


Přerov, 18. prosince 2015

Opakovaná výzva akcionářům

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. opakovaně vyzývá akcionáře společnosti k přeměně akcií. Bližší informace naleznete v této příloze.