Informace pro akcionáře společnosti

Přerov, 12. dubna 2021

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 14. května 2021 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov.

Bližší informace naleznete v těchto přílohách:


Přerov, 16. února 2021

Podmínky účasti na mimořádné valné hromadě

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dne 15.2.2021 vládou ČR si Vás dovolujeme upozornit na následující omezení, které musí účastníci valné hromady splnit, aby se jí mohli účastnit.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Přerov, 22. ledna 2021

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává tímto mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 23. února 2021 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Přerov, 14. května 2020

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 15. června 2020 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Přerov, 3. října 2019

Informace akcionářům o využití předkupního práva na upisování nových akcií společnosti

Představenstvo společnosti informuje své akcionáře, že v souladu s platnou legislativou a  na základě rozhodnutí valné hromady dochází ke zvýšení základního kapitálu společnosti.

Bližší informace k této události, především o možnosti využití předkupního práva na upisování nových akcií, naleznete ZDE.


Přerov, 22. listopadu 2019

Informace akcionářům o výsledku úpisu akcií peněžitými vklady

Představenstvo společnosti informuje své akcionáře, že v souladu se svým rozhodnutím proběhl úpis nových akcií společnosti. Bližší informace naleznete ZDE.


Přerov, 9. května 2019

Žádost o doplnění programu valné hromady společnosti

V souladu s § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, uveřejňuje představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. žádost kvalifikovaného akcionáře města Přerov o zařazení navržené záležitosti na pořad jednání valné hromady. Příslušný dokument naleznete ZDE.


Přerov, 17. dubna 2019

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 17. května 2019 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov.

Bližší informace naleznete v těchto přílohách:


Přerov, 14. března 2019

Oznámení o nedobrovolné dražbě akcií společnosti

Představenstvo společnosti informuje své akcionáře o nedobrovolné dražbě některých svých listinných akcií, která proběhne 29.4.2019 v Brně. Bližší informace k této problematice naleznete v dopise akcionářům. K dispozici je rovněž dražební vyhláška platná pro uvedenou akci.


Přerov, 31. ledna 2019

Oznámení o zneplatnění akcií

Představenstvo společnosti informuje své akcionáře o zneplatnění některých listinných akcií. Bližší informace naleznete v příloze.


Přerov, 21. listopadu 2018

Výzva akcionářům k výměně akcií v dodatečném termínu

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. vyzývá své akcionáře, kteří si dosud nevyměnili své akcie, aby tak učinilí v dodatečném termínu. Bližší informace naleznete ZDE.


Přerov, 26. září 2018

Oznámení o výsledku upisování nových akcií

Představenstvo společnosti informuje své akcionáře o výsledku upisování nových akcií v přiloženém dokumentu.


Přerov, 14. září 2018

Oznámení o rozhodnutí valné hromady o změně a štěpení akcií a výzva k předložení listinných akcií k výměně

Společnost vyzývá všechny své akcionáře, vlastnící akcie Společnosti na jméno série C, HC, HN se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000,- CZK (původně vydaných ve formě na majitele), a dále akcie na jméno série D, se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000,- CZK, čísla od 9.993 do 10.000 aby nejpozději do dvou měsíců od zveřejnění tohoto Oznámení odevzdali tyto akcie a převzali nové akcie.
Bližší informace naleznete v příloze.


Přerov, 30. srpna 2018

Informace o upisování nových akcií

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. rozhodlo na svém zasedání dne 28.8.2018 o navýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií. 
Bližší informace naleznete v příloze.


Přerov, 3. dubna 2018

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 11. května 2018 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov.

Bližší informace naleznete v těchto přílohách:


Přerov, 6. ledna 2017

Opakovaná výzva akcionářům k přeměně akcií

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. opakovaně vyzývá akcionáře společnosti k přeměně akcií. Bližší informace naleznete v této příloze.


Přerov, 18. prosince 2015

Opakovaná výzva akcionářům

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. opakovaně vyzývá akcionáře společnosti k přeměně akcií. Bližší informace naleznete v této příloze.