Písemná vyjádření a informace o sítích

vodovod

Vyjádření pro účely studií, projekční přípravy staveb a správního řízení vyplývající ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Vyjádření - stanoviska poskytují pracovníci naší společnosti:

 • k existenci sítí v provozování společnosti VaK Přerov, a.s.
 • k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu provozovaných společnosti VaK Přerov, a.s.
 • k dokumentaci pro umístění stavby (územní řízení) a  pro stavební povolení (stavební řízení), typ řízení vyplývá ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 • poskytování dalších informací o vodárenských a kanalizačních zařízeních pro potřeby studie, průběhu sítí, ochranným pásmům vodních zdrojů

Podklady potřebné pro vydání vyjádření

 • řádně vyplněná a podepsaná žádost
 • katastrální situace s vyznačením zájmového území, dopravní a technické infrastruktury
 • koordinační situace
 • projektová dokumentace dle stupně řízení, ke kterému je žádost podána (upravuje vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném znění případně příslušná oborová technická norma nebo podmínky provozovatele)

Žádost může být doručena

 • osobně
 • poštou na adresu společnosti
 • elektronickou poštou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Formulář žádosti