Vyvážení a likvidace odpadních vod a odpadů (septiků)

vuz fekal velky2

Pro výkon využíváme fekální vozy o užitném objemu 3m3, 5m3 a 10m3. Jedná se o pravidelné nebo jednorázové vývozy fekálií a jiných tekutých odpadů z produkce lidské činnosti (domácnosti, firmy, obecní ČOV apod.), které jsou dále likvidovány na městské čistírně odpadních vod. Z likvidace jsou vyloučeny odpadní vody a odpady obsahující závadné látky a odpadní vody a odpady jejichž složení je v rozporu s limity předepsanými provozním řádem pro příjem odpadních vod a odpadů pro příslušnou ČOV viz tabulky.


Kontakty pro vyvážení a likvidaci odpadních vod a odpadů (septiků):

Na Přerovsku:
Provoz doprava - mechanizace, napouštění bazénů, odvoz splašků…
tel.: 581 299 136
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 728 636 169

Na Hranicku:
Čistírna odpadních vod Hranice
tel.: 581 601 717
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Přehled cen za výkony dopravních a mechanizačních prostředků uvedených bez DPH:

Dopravní - mech. prostředek Dopravné Prac.výkon Zdržné, nakládka, vykládka
  za 1km za 1 hod. za ¼ hod.
Přerovsko:      
MAN FEKO 11 25,- 145 za ¼ hod. 100,-
AVIA nosič kontejnerů      
kontejner fekální 18,- 125,- za ¼ hod. 100,-
       
Hranicko:      
MAN nosič kontejnerů      
kontejner fekální 25,- 125,- za ¼ h. 100,-

Postup při tvorbě ceny za likvidaci odpadních vod a odpadů

Na základě nákladů na čištění při likvidaci na ČOV je stanoven následující postup účtování ceny za likvidaci odpadních vod, resp. odpadů dovezených na ČOV. Likvidace odpadních vod a kalů se zdaňuje sníženou sazbou DPH 15 %.
Náklady na likvidaci 1 m3 odpadní vody, resp. odpadu:

Odpadní voda

pro nezahuštěnou odpadní vodu (žumpy) 25,- Kč/m3 
pro zahuštěnou odpadní vodu (septiky, domovní ČOV, biol. WC)  175,- Kč/m3 
jiného původu při vodivosti do 2000 μS/cm 90,- Kč/m3 
jiného původu při vodivosti nad 2000 μS/cm 150,- Kč/m3 

Odpady ze septiků, žump, domovních nebo komunálních ČOV, z čištění kanalizace zařazené původcem podle Katalogu odpadů a přijímané na ČOV Přerov nebo Hranic.

19 08 05 kaly z čištění komunálních odpadních vod
(s obsahem sušiny do 5 %)
175,- Kč/m3
20 03 04 kal ze septiků a žump
(s obsahem sušiny do 5 %)
175,- Kč/m3