Aktuální provozní informace

Události, které nastanou v mimopracovní dobu, o víkendech a svátcích naleznete ZDE.

bagr

Přerov 10. prosince 2018

Oznámení o havárii vodovodu v Hranicích, na ulici Alšova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 10.12.2018 bude přerušena dodávka vody v Hranicích v části ulice Alšova a v ulici Potštátská z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN80. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti na ulici Potštátská a nemovitosti na části ulice Alšova (od křižovatky s ulicí Wolkerova ve směru na Velkou). Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 9:00 do 14:00 hodinou. 
Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.
Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky pitné vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území. 

Omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucího provozu vodovodů


Přerov 5. prosince 2018

Oznámení havárie vodovodu v Přerově, ul. Seifertova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 05.12.2018 bude přerušena dodávka vody v Přerově v části ulici Seifertova a v části ulice U Výstaviště z důvodů poruchy na vodovodu LT DN150. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti nacházející se na ulici Seifertova č.p. 10, 12, 14, 16, 18, 5, a na ulici U Výstaviště č.p. 1, 3, 5, 10. Předpokládaná odstávka bude do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z přistavené cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 3. prosince 2018

Oznámení o přerušení dodávky vody v Přerově, Kabelíkové ulici

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 03.12.2018 bude přerušena dodávka vody v Přerově v části ulici Kabelíkova z důvodů poruchy na vodovodu LT DN80. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti nacházející se na ulici Kabelíkova č.p. 7, 9, 11, 13. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi od 8:00 do 13:00 hodin.
Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu včerejšího dne.
Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky pitné vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území. 

Omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucího provozu vodovodů


Přerov 28. listopadu 2018

Oznámení o přerušení dodávky vody v Hranicích, ulice Struhlovsko

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 28.11.2018 bude přerušena dodávka vody v Hranicích v ulici Struhlovsko z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN 150. Bez dodávky pitné vody budou, po dobu odstranění havárie, nemovitosti viz příloha emailu.

Předpokládaná doba odstávky od 8:00 do 13:00 hod. Pro zajištění dodávky pitné vody po dobu odstraňování havárie bude na parkovišti před budovou č.p.1219 přistavena cisterna s pitnou vodou.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky pitné vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Hranice.

Omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
zástupce vedoucího provozu vodovodů


Přerov 26. listopadu 2018

Oznámení o přerušení dodávky vody v obci Přestavlky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují vše svým odběratelům, že dne 28.11.2018 bude přerušena dodávka vody v obci Přestavlky z důvodů provádění nového propojení ve vodojemu Stará Ves a přerušovací komoře Přestavlky, která zabezpečí řádné dodávky pitné vody do spotřebiště. Předpokládané přerušení dodávky vody bude od 8:00 do 13:00 hod. Doporučujeme odběratelům zajistit si v předstihu vodu z vodovodu v potřebném množství na vaření a pro pitné a další účely. Současně bude v obci přistavena mobilní cisterna.

V souvislosti s těmito pracemi a uvedením vodovodu zpět do provozu může dojít ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody (zabarvení) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na centrální vodárenský dispečink Vak Přerov, a.s. telefon 800 167 427 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů.

Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny přistavené u hasičské zbrojnice, kde si mohou odběratelé zajistit potřebné zásoby vody pro překonání odstávky.

Omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 23. listopadu 2018

Oznámení poruchy vodovodu v Kojetíně na ul. Stan. Masára

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 23.11.2018 bude přerušena dodávka vody v části ulice Stan. Masára z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN100. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část nemovitostí na ulici Stan. Masár (č.p. 1355, 11354, 1463 1353, 1352, 1351). Předpokládaná odstávka bude do 11:00.
Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny, která bude umístěna před DPS. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny.
Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 20. listopadu 2018

Oznámení havárie vodovodu v Přerově na ul. Dr. Skaláka

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 20.11.2018 bude přerušena dodávka vody v Přerově v ulici Dr. Skaláka z důvodů poruchy na odbočení vodovodu z vodovodu LT DN200. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti nacházející se na ulici Dr. Skaláka. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi od 8:00 do 8:30 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu včerejšího dne. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 19. listopadu 2018

Oznámení o havárii vodovodu v obci Kojetín, Olomoucká ulice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 19.11.2018 bude přerušena dodávka vody v části ulice Olomoucká z důvodu poruchy na vodovodním řadu OC DN250. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část nemovitostí na ulici Olomoucká (č.p. 1068, 1067, 1058, 1057, 955, 954, 953, 952,1098, 1090, 1060, 1118, 1091. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 9:00 a 13:00. Současně z důvodu opravy poruchy dojde ke změně způsobu zásobování města Kojetína, při které může dojít ke snížení tlaku ve vodovodní síti ve městě i v napojených obcích a místních částech Popůvky, Křenovice, Kovalovice. Problém s tlakem mohou mít po dobu opravy ve městě Kojetíně zejména výškové budovy (sídliště Jih, sídliště Sever). Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, se změnou způsobu zásobování spotřebiště a vyvolanými změnami průtoku ve vodovodní síti. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody a změně zásobování spotřebiště a z toho plynoucího snížení tlaku ve vodovodní síti bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisteren, která budou umístěny v místech přerušení dodávky vody (Olomoucká ulice) a v místech, kde se předpokládá nižší tlak v síti (sídlišti sever (u obchodu) a sídlišti jih (u obchodu)). Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 31. října 2018

Oznámení o čistění vodojemu v Karlovicích dne 9.11.2018 od 8,00 do 12,00 hodin

oznamujeme Vám, že dne 9.11.2018 od 8,00 do 12,00 hodin bude provedeno čištění vdj v Karlovicích. V průběhu prováděných prací ve vodojemu nebude přerušena dodávka vody do spotřebiště. Zásobování spotřebiště bude prováděno jiným způsob, při kterém bude omezen přítok do spotřebiště na max průtok 3,0 l/s. S ohledem na výše uvedené je nezbytné neprovádět v tento den provozní činnosti náročné na odběr vody (např. plánované proplachy) a zajistit maximální hladiny ve vodojemech v předmětné oblasti, zajistí CVD společnosti Vak Kroměříž, a.s.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 31. října 2018

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 6.11.2018 v části obce Prosenice od 8,00 do 11,00 hodin

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují vše svým odběratelům, že dne 6.11.2018 bude od 8,00 do 11,00 hodin přerušena dodávka vody v části obci Prosenice v ulicích Na Návsi, Na Chmelinku, Ke Mlýnu, K Žebračce. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Prosenice – oprava vodovodu 1.část , kde budou realizovány práce související s odstavením části rozvodných řadů z provozu a s provedením dočasných opatření pro zásobení obyvatel po dobu dalších stavebních prací. VaK Přerov, a.s. o přerušení dodávky informuje dotčené odběratele rovněž přímo sdělením doručených do poštovních schránek pracovníky provozu vodovodů. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript... Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z malé cisterny přistavené v ulici Na Návsi, kde si mohou odběratelé zajistit potřebné zásoby vody pro překonání odstávky.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 22. října 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody z důvodů havárie v obci Přestavlky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 22.10.2018 je přerušena dodávka vody v obci Přestavlky z důvodů poruchy na přívodním vodovodním řadu AC DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy všechny nemovitosti v obci Přestavlky. Předpokládané přerušení dodávky vody bude do 10:30. Po dobu přerušení dodávky vody je zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny umístěné u obecního úřadu. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 22. října 2018

Oznámení o preventivním odkalování přívodního řadu z vodojemu Čekyně v Přerově po čerpací stanici v Oseku nad Bečvou - V. etapa 2018.

Oznamujeme Vám, že dne 7.11. od 21,00 do 8.11.2018 do 15,00 hodin proběhne preventivní odkalování vodovodního přivaděče z vodojemu Čekyně v Přerově po čerpací stanici v Oseku nad Bečvou – V. etapa 2018. Tyto vodárenské práce budou plynule navazovat na noční odkalování přivaděče III. etapy a jsou připraveny tak, aby dopad na zásobení odběratelů byl minimalizován. V souvislosti s těmito pracemi dojde k přerušení dodávky vody, k poklesům tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Doporučujeme odběratelům, aby se na tento den dostatečně předzásobili vodou. Současně se omlouváme odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkujeme za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalování vodovodního přivaděče.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 22. října 2018

Oznámení o preventivním odkalování přívodního řadu z vodojemu 2x 800 m3 v Lipníku nad Bečvou po čerpací stanici v Oseku nad Bečvou - IV. etapa 2018

Oznamujeme Vám, že dne 7.11. od 21,00 do 8.11.2018 do 15,00 hodin proběhne preventivní odkalovaní vodovodního přivaděče z vodojemu 2x 800 m3 v Lipníku nad Bečvou po čerpací stanici v Oseku nad Bečvou. Tyto vodárenské práce budou plynule navazovat na noční odkalování přivaděče III. etapy a jsou připraveny tak, aby dopad na zásobení odběratelů vodou byl minimalizován. V souvislosti s těmito pracemi může dojít ke krátkodobému přerušení dodávky vody, k poklesům tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Doporučujeme odběratelům, aby se na tento den dostatečně předzásobili vodou. Současně se omlouváme odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkujeme za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalování vodovodního přivaděče.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 22. října 2018

Oznámení o preventivním odkalování vodovodního přivaděče z Hranic od ČS Drahotuše pod CTP po vodojem 2x 800 m3 v Lipníku nad Bečvou - III. etapa 2018

Oznamujeme Vám, že dne 5.11. od 06,00 do 6.11.2018 do 9,00 hodin proběhne preventivní odkalovaní vodovodního přivaděče z Hranic od čerpací stanice Drahotuše pod CTP po vodojem 2x 800 m3 v Lipníku nad Bečvou – III. etapa 2018. Tyto práce budou plynule navazovat na noční odkalování přivaděčů pro město Hranice I. a II. etapy a jsou připraveny tak, aby dopad na zásobení odběratelů byl minimalizován. V souvislosti s těmito pracemi může dojít ke krátkodobému přerušení dodávky vody, k poklesům tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Současně se omlouváme odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkujeme za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalování vodovodního přivaděče.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 22. října 2018

Oznámení o preventivním odkalování vodovodního přivaděče z Hranic od ČS Drahotuše pod CTP po vodojem 2x 800 m3 v Lipníku nad Bečvou - III. etapa 2018

Oznamujeme Vám, že dne 4.11. od 06,00 do 6.11.2018 do 9,00 hodin proběhne preventivní odkalovaní vodovodního přivaděče z Hranic od čerpací stanice Drahotuše pod CTP po vodojem 2x 800 m3 v Lipníku nad Bečvou – III. etapa 2018. Tyto práce budou plynule navazovat na noční odkalování přivaděčů pro město Hranice I. a II. etapy a jsou připraveny tak, aby dopad na zásobení odběratelů byl minimalizován. V souvislosti s těmito pracemi může dojít ke krátkodobému přerušení dodávky vody, k poklesům tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Současně se omlouváme odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkujeme za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalování vodovodního přivaděče.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 22. října 2018

Oznámení o preventivním odkalování vodovodních přivaděčů pro město Hranice a okolí z vodojemu Moravská Brána po čerpací stanici v Drahotuších pod CTP Hranice - I. a II. etapa 2018

Oznamujeme Vám, že dne 4.11. od 17,00 do 5.11.2018 do 6,00 hodin proběhne preventivní odkalování vodovodních přivaděčů pro město Hranice a okolí z vodojemu Moravská Brána po čerpací stanici v Drahotuších pod CTP Hranice – I. a II. etapa. Tyto práce se budou provádět v nočních hodinách, aby dopad na zásobení odběratelů ve městě a okolí byl minimalizován ( nebude přerušena dodávka vody ). V souvislosti s těmito pracemi může dojít k poklesům tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Současně se omlouváme odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkujeme za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalovaní vodovodních přivaděčů pro město.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 19. října 2018

Oznámení - havárie vodovodu v místní části Újezdec Pod dubičky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 19.10.2018 je přerušena dodávka vody v místní části Újezdec z důvodů poruchy na vodovodu PVC DN80. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti nacházející se na ulici Pod Dubičky a Spojovací. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 8:30 až 11:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 16. října 2018

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody z důvodu čistění věžového vodojemu v Klenovicích na Hané

Oznamujeme všem svým odběratelům, že dne 30.10.2018 od 8,00 do 13,00 hodin dojde k přerušení dodávky pitné vody do obce Klenovice na Hané z důvodu čistění věžového vodojemu. Náhradní zásobení obce bude zajištěno pojízdnou cisternou z provozu dopravy. Doporučujeme odběratelům, aby se na tento den dostatečně předzásobili pitnou vodou. Žádám pracovníky OÚ Klenovice na Hané o vyhlášení tohoto mimořádného opatření v místě obvyklým způsobem (obecním rozhlasem a nebo zprávu umístili na webové stránky obce).

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 16. října 2018

Oznámení - havárie na vodovodu v obci Lazníky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 16.10.2018 bude přerušena dodávka vody v části obce Lazníky z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN80. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy nemovitosti. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá od 8:30 do 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 15. října 2018

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Kojetíně, místní části Popůvky a Kovalovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 15.10.2018 bude přerušena dodávka vody v místních částech Popůvky a Kovalovice z důvodu poruchy na vodovodním řadu AZC DN150. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitostí v obou místních částech. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 9:00 až 12:00.
Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu dnešního dne informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.
Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.
Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.
Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 15. října 2018

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody z důvodu čistění věžového vodojemu v Pavlovicích

Oznamujeme všem svým odběratelům, že dne 29.10.2018 od 8,00 do 13,00 hodin dojde k přerušení dodávky pitné vody do obce Pavlovice z důvodu čistění věžového vodojemu. Náhradní zásobení obce a DS bude zajištěno pojízdnou cisternou z provozu dopravy. Doporučujeme odběratelům, aby se na tento den dostatečně předzásobili pitnou vodou. Žádám pracovníky OÚ Pavlovice a DS o vyhlášení tohoto mimořádného opatření v místě obvyklým způsobem (obecním rozhlasem a nebo zprávu umístili na webové stránky obce).

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 9. října 2018

Oznámení - havárie na ulici 9. května, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 09.10.2018 bude přerušena dodávka vody pro nemovitosti napojené na vodovodní řád LT DN 200 z důvodů havárie na vodovodním řadu. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy část nemovitost na ulici 9. května v úseku od areálu firmy Laminol po křižovatku s ulicí Hulínská. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá od 11:00 do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu dnešního dne informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z mobilní cisterny, která bude umístěna na ulici 9. května u areálu ČSAD - STS. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětných cisteren. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Přerova.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 8. října 2018

Oznámení - havárie na vodovodu v ulici Jižní čtvrť I., Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 08.10.2018 bude přerušena dodávka vody pro nemovitosti napojené na vodovodní řád LT DN 100 z důvodů havárie na vodovodním řadu. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy část nemovitost na ulici Jižní čtvrť I, Hostýnská, Lešetínská, část ulice Lančíkových a to od křižovatky s ulicí Durychova po křižovatku s ulicí Jižní čtvrť I a Hostýnská, a část ulice Durychova. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 9:00 až 12:00 hodinou. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu dnešního dne informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z mobilní cisterny, která bude umístěna na ulici Lačníkových u č.p. 21. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětných cisteren. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Přerova.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 8. října 2018

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 11.10.2018 v obcích Buk, Radvanice, Prosenice - místní část Proseničky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují vše svým odběratelům, že dne 11.10.2018 od 8,00 do 13,00 hodin bude přerušena dodávka vody v obci Buk, Radvanice, Prosenice – místní část Proseničky (lokalita u vlakového nádraží) z důvodů provádění napojení vodovodu DN80 v souvislosti s výstavbou vodovodního řadu DN80 v obci Buk. Předpokládané přerušení dodávky vody bude od 8:00 do 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů PVH II. informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Doporučujeme odběratelům zajistit si v předstihu vodu z vodovodu v potřebném množství na vaření a pro pitné a další účely. V souvislosti s těmito pracemi a uvedením vodovodu zpět do provozu může dojít ke zhoršení fyzikálních vlastností puitné vody (zabarvení) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na centrální vodárenský dispečink Vak Přerov, a.s. telefon 800 167 427 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny přistavené u mateřské školky v Buku a z mobilní cisterny DAF přistavené v Radvanicích u obchodu COOP, která bude zajíždět dle potřeby do Proseniček. Na předmětných místech si mohou odběratelé zajistit potřebné zásoby vody pro překonání odstávky.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 2. října 2018

Oznámení havárie na ulici Podvalí v Tovačově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 02.10.2018 bude přerušena dodávka vody v ulici Podvalí z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN150. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitostí na ulici Podvalí, Zvolenov a Nádražní viz příloha emailu a to v úseku od křižovatky s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Cimburkova. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v čase mezi 8:30 a 12:30. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z mobilní cisterny, která bude umístěna na ulici Zvolenov před č.p. 546 a druhá cisterna bude umístěna na ulici Podvalí u č.p. 128 . Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětných cisteren. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 27. září 2018

Oznámení přerušení dodávky pitné vody z důvodu cizího zavinění Brodek u Přerova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 27.09.2018 došlo k přerušení dodávka vody způsobené cizím zaviněním v ulici Boženy Němcové, které mělo za následek snížení omezení dodávky vody, snížení tlaku ve vodovodním potrubí, vodovodních přípojkách a samotných vnitřních rozvodech vody obcích Majetín, Citov, Císařov a městyse Brodek u Přerova. Pracovníci provozu vodovodů provedenou přepojení sítě a odstavení úseku poškozeného vodovodního řadu. Tento úkon zabezpečí zásobování pitnou vodou výše uvedených měst a obcí. Současně uvádíme, že část území městyse Brodku u Přerova bude bez dodávky vody po dobu odstranění poškození vodovodu, jedná se o ulice Boženy Němcové, Havlíčkova a ulice Svépomoc. Předpokládaná odstávka bude do 13:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z mobilní cisterny, která bude umístěna na ulici Boženy Němcové. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 27. září 2018

Oznámení - havárie na vodovodu v ulici Osmek, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 27.09.2018 bude přerušena dodávka vody pro nemovitosti napojené na vodovodní řád PVC DN 150 z důvodů havárie na vodovodním řadu. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy část nemovitost na ulici Osmek. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 8:30 až 12:00 hodinou. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu dnešního dne informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Přerova.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 27. září 2018

Oznámení o havárii na vodovodu v obci Dolní Újezd před domem č.p. 68

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 27.09.2018 bude přerušena dodávka vody v části obce Dolní Újezd z důvodu poruchy na vodovodním řadu PVC DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti č.p. 68, 67, 134, 71, 162 (fi Trumf). Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 9:00 až 11:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 17. září 2018

Oznámení havárie na ulici Prostějovská v Tovačově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 17.09.2018 bude přerušena dodávka vody v části ulice Prostějovská z důvodu poruchy na vodovodním řadu AC DN150. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v čase mezi 9:00 a 12:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 5. září 2018

Oznámení - havárie na vodovodu, ulice Trávník, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 05.09.2018 bude přerušena dodávka vody pro nemovitosti napojené na vodovodní řád LT DN 100 z důvodů havárie na vodovodním řadu. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitost na ulici Trávník č.p. 9, 7, 5, 3 a 1. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 11:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Přerova.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 3. září 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v Hranicích, ulice Nerudova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 03.09.2018 bude přerušena dodávka vody v Hranicích v části ulice Nerudova z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti na ulici Nerudova č.p. 819, 690, 1721 a 1848 . Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00.
Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.
Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.
Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Hranice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 30. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Přestavlky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 30.08.2018 je přerušena dodávka vody v obci Přestavlky z důvodů havárie na vodovodním řadu AC DN100 u ČS Přestavlky. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti v obci Přestavlky, které jsou zásobovány z dolního tlakového pásma viz přiložená situace. Předpokládaná přerušení dodávky vody bude do 11:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené mobilní cisterny, která se budu umístěna u křižovatky k obecnímu úřadu. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 28. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Želatovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 28.08.2018 je přerušena dodávka vody v části obce Želatovice a bez vody budou nemovitosti č.p. 104, 105, 96, 97, 128, 106, 119, 53, 111, 112, 114, 115, 116, 124, 154 z důvodů havárie na vodovodním řadu AC DN100. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy výše uvedené nemovitosti. Předpokládaná odstávka bude do 15:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Želatovice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 28. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody na ulici Kroměřížská v Kojetíně

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 28.08.2018 bude přerušena dodávka vody v části ulice Kroměřížská z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN150. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část nemovitostí na ulici Kroměřížská v úseku od Masarykova náměstí po křižovatku s ulicí Nádražní a bytový dům na ulici Nová č. 1260 a 1259 včetně Kotelny na ulici Nová u bytových domů. Předpokládaná odstávka bude do 12:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z mobilní cisterny, která je umístěna na ulici Nová u č.p. 1260 v Kojetíně. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 27. srpna 2018

Oznámení o přerušení dodávky vody z důvodu poruchy na vodovodním přivaděči LT DN200 pro město Tovačov, obec Lobodice a místní část Annín

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 27.08.2018 bude přerušena dodávka vody obce a jejich místní části Tovačov, Tovačov – Annín, Lobodice z důvodů poruchy na přívodním vodovodním řadu LT DN 200. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy město Tovačov a jeho místní část Annín a obec Lobodice. Předpokládaná odstávka bude od 11:00 do 17:00. O předmětné odstávce byly telefonicky informování obecní a městské úřady a pověření pracovníci provozu vodovodů informovali příslušné velkoodběratele o přerušení dodávky vody v dopoledních hodinách. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z mobilní cisterny DAF, která se bude umístěna na parkovišti u obchodního domu v Tovačově (ulice Nádražní a současně bude zajíždět do Annína a do Lobodic. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 27. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Kokory

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 27.08.2018 bude přerušena dodávka vody v obci Kokory z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN150. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část obce Kokory (č.p. 365, 364, 348, 285, 283, 278, 275, 197, 207, 359, 360, 361, 363, 362, 234, 223, 222, 232, 228, 229, 230, 240, 161, 390, 389, 386). Předpokládaná odstávka bude krátkodobá od 8:00 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Kokor.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 24. srpna 2018

Přerušení dodávky pitné vody v obci Obědkovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 24.08.2018 bude přerušena dodávka vody v obci Obědkovice z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN100. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy celá obce Obědkovice. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00.
Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.
Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny, která se bude umístěna na návsi. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny.


Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Obědkovice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.
Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 22. srpna 2018

Přerušení dodávky vody v Hranicích, ulice Pod Bílým kamenem

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 24.08.2018 bude přerušena dodávka vody v Hranicích, ulici Pod Bílým kamenem z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN80. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti ve spádové oblasti. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00.
Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.
Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Hranice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.
Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 22. srpna 2018

Havárie na zásobním řadu v přilehlých obcích na Brodecku

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 22. srpna došlo k přerušení dodávka vody v obcích a místních částech Žeravice, Brodek u Přerova, Luková, Majetín, Císařov, Citov, Kokory, Čelechovice z důvodu havárie na zásobním řadu, který zásobuje Brodeckou větev. Pracovníci naší společnosti v současné době připravují provizorní zásobování předmětných sídel po dobu opravy vzniklé poruchy a současně bude zajištěna provizorní dodávka vody mobilní cisternou na jednotlivých územích. Žádáme odběratele, aby po dobu opravy poruchy a provizorního zásobení šetřili vodou. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z mobilní cisterny, která se bude pohybovat v jednotlivých obcích.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu zásobního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Předpokládané doba obnovení dodávek vody bude v průběhu dnešního dne.
Současně žádáme starosty a předsedy osadních výborů o informování svých spoluobčanů a organizací působících na předmětných územích o přerušení dodávky vody z důvodu havárie vodovodu obecnými rozhlasy nebo jiným v obci obvyklým způsobem.

Ing. Jiří Pavlík
VaK Přerov, a.s.


Přerov 22. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Osek nad Bečvou

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 22.08.2018 bude přerušena dodávka vody v části obce Osek nad Bečvou z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti p.č. 22, č.p. 23, č.p. 77, č.p. 24, č.p. 353, č.p. 354, č.p. 25, čp. 26, č.p. 64, č.p. 27, č.p. 337, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 95, č.p. 30, č. 191, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 196, č.p. 32, č.p. 99, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 35. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá od 8:00 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v předstihu z vodovodu pro veřejnou potřebu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Osek nad Bečvou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 21. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Buk

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 21.08.2018 bude přerušena dodávka vody v části obce Buk z důvodů poruchy na odbočení z vodovodního řadu AZC DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti a pozemky umístěné po pravé straně směrem na obec Lazníky (č.p. 56, 54, 55, 75, 58, 59, 61, 50, 57, 60, 147, 127, 125, 96, 143 včetně napojených pozemků). Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době mezi 8:00 a 11:30. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Buk.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 21. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky vody ve dnech 4.,5. a 6. 9. 2018 (viz níže uvedený seznam) z důvodu provádění úplné revize redukčních ventilů na vodovodním řadu pro příslušnou obec

Dobrý den, oznamujeme Vám, že ve dnech 4.,5. a 6. 9. 2018 bude krátkodobě přerušena dodávka vody v obcích dle seznamu níže z důvodu provádění úplné revize redukčních ventilů Cla-val. Žádám pracovníky obecních a městských úřadů o vyhlášení této informace pro občany, ZŠ, MŠ, ZD, lékažské ordinace, pálenice, vývařovny a dalším firmám v obci obvyklým způsobem (místním rozhlasem) a nebo ji umístili na webové stránky obce. Doporučujeme odběratelům zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech.

Dne 4.9.2018

 • • Rokytnice obec (RV I. a II.) – odstávka vody od 8:00 do 11:30 hodin
 • • Lýsky propoj VDV – revize RV od 11:30 do 13:30 hodin
 • • Penčice obec – odstávka vody od 13:30 do 15:30 hodin

Dne 5.9.2018

 • • Radslavice obec – revize RV od 8:00 do 9:30 hodin (doplnit VDJ zajistí CVD)
 • • Říkovice obec – odstávka vody od 9:30 do 11:30 hodin
 • • Tovačov obec – odstávka vody od 11:30 do 13:30 hodin
 • • Úpravna vody Troubky strojovna – revize RV od 13:30 do 15:30 hodin

Dne 6.9.2018

 • • Střítež nad Ludinou obec – odstávka vody od 8:00 do 9:30 hodin
 • • Vodojem Černotín nátok – revize RV od 9:30 do 11:30 hodin (doplnit VDJ zajistí CVD)
 • • Ústí věžový vodojem přítok – revize RV od 11:30 do 13:30 hodin (doplnit VDJ zajistí CVD)
 • • Opatovice obec – odstávka vody od 13:30 do 15:30 hodin
 • • Oprostovice obec – odstávka vody od 15:30 do 17:30 hodin

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 20. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obcích Císařov a Citov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 20.08.2018 bude přerušena dodávka vody v obcích Císařov a Citov z důvodů havárie na přívodním vodovodním řadu PVC DN200 u vodoměrné šachty v Brodku u Přerova. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy obě obce. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době mezi 12:00 a 14:30. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují příslušné obecní úřady o přerušení dodávky vody.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny DAF.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obou obcí.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 20. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody ve městě Lipník nad Bečvou na ulici Hranická

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 20.08.2018 bude přerušena dodávka vody v části města Lipník nad Bečvou a bez dodávky vody budou po krátkou dobu nemovitosti umístěné na levé straně ulice ve směru na Hranice v části ulice Hranická (v úseku od křižovatky s ulicí M. J. Husa po křižovatku s ulicí Venedik) z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN100 před p.č. 45 ). Předpokládaná odstávka bude od 12:00 do 14:30. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny DAF, která se bude umístěna v předmětné lokalitě před č.p. 45. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Lipník nad Bečvou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 20. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Buk

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 20.08.2018 bude přerušena dodávka vody v části obce Buk z důvodů poruchy na odbočení z vodovodního řadu AZC DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti a pozemky umístěné po pravé straně směrem na obec Lazníky (č.p. 56, 54, 55, 75, 58, 59, 61, 50, 57, 60, 147, 127, 125, 96, 143 včetně napojených pozemků). Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době mezi 9:00 a 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Buk.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 20. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody obci Obědkovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 20.08.2018 bude přerušena dodávka vody v obci Obědkovice z důvodů poruchy na odbočení z vodovodního řadu PVC DN100. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část obce Obědkovice od č.p. 28 směrem ke krajské komunikaci. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době mezi 9:00 a 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Obědkovice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Obědkovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 14.08.2018 bude přerušena dodávka vody v obci Obědkovice z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN100. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část obce Obědkovice. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době mezi 9:00 a 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Obědkovice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 13. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v Pavlovicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že na základě zvýšených odběrů do spotřebišť nebude dne 16.8.2018 přerušena dodávka vody do Pavlovic u Přerova.

Čištění vodojemu a s tím související přerušení dodávky vody se přesouvá na podzimní období. Přesný termín přerušení dodávky vody bude sdělen s 15 denním předstihem.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 10. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody před domem č.p. 74, Dolní Újezd

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 10.08.2018 bude přerušena dodávka vody v části obce Dolní Újezd z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitost č.p. 74 (před obecním úřadem). Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 8:00 až 11:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat v průběhu dnešního dne obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 9. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Přestavlky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 09.08.2018 bude přerušena dodávka vody v obci Přestavlky z důvodů poruchy na vodovodním řadu AC DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti v obci Přestavlky, které jsou zásobovány z dolního tlakového pásma viz přiložená situace . Předpokládaná přerušení dodávky vody bude od 7:30 do 10:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny DAF, která se bude pohybovat v předmětné lokalitě a budu se nacházet u obecního úřadu. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 8. srpna 2018

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 22.8.2018 v místní části Vinary, ulice Doubí od 8,00 do 11,00 hodin.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují svým odběratelům, že dne 22.8.2018 mezi 8,00 a 11,00 hodinou přerušena dodávka vody v místní části Vinary v části ulice Doubí (jedná se o nemovitosti č.p. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 19a). Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby nového vodovodu, kde budou realizovány práce související s napojením na stávající vodovod pro veřejnou potřebu. VaK Přerov, a.s. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny přistavené na ulici Doubí před č.p. 40, kde si mohou odběratelé zajistit potřebné zásoby vody. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 7. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Lobodice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 07.08.2018 bude přerušena dodávka vody v obci Lobodice z důvodů poruchy na vodovodním řadu AZC DN80. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část obce Lobodice a to nemovitosti umístěné ve středu obce u kostela (č.p. 1, 2, 139, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 170, 13, 14, 15, 16) . Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době mezi 8:30 a 10:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody během dopoledne. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Lobodice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 3. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Osek nad Bečvou

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 03.08.2018 bude přerušena dodávka vody v části obce Osek nad Bečvou z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti p.č. 22, č.p. 23, č.p. 77, č.p. 24, č.p. 353, č.p. 354, č.p. 25, čp. 26, č.p. 64, č.p. 27, č.p. 337, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 95, č.p. 30, č. 191, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 196, č.p. 32, č.p. 99, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 35. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v předstihu z vodovodu pro veřejnou potřebu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Osek nad Bečvou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 3. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie na vodovodu LT DN100 na ulici Sladovní v Kojetíně

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 03.08.2018 bude přerušena dodávka vody v části ulice Sladovní z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy část nemovitostí na ulici Sladovní v úseku od křižovatky s ulicí Družstevní po křižovatku k rybníku Jordán. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá od 9:00 do 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat v průběhu dnešního dne obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 3. srpna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody z důvodů havárie na vodovodu LT DN200 na ulici 9.května ve městě Přerově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 03.08.2018 je přerušena dodávka vody pro nemovitosti a areály napojené na vodovodní řád LT DN 200 z důvodů havárie na vodovodním řadu. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitost na ulici 9. května v úseku od křižovatky Přerovská po křižovatku s ulicí Nivky. Předpokládaná odstávka bude do 12:00 hodin. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny DAF, která se bude pohybovat v předmětné lokalitě a budu se nacházet na parkovišti před areálem ČSA. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Přerova.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 31. července 2018

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody z důvodu čistění věžového vodojemu v Pavlovicích

Oznamujeme všem svým odběratelům, že dne 16.8.2018 od 8,00 do 13,00 hodin dojde k přerušení dodávky pitné vody do obce Pavlovice z důvodu čistění věžového vodojemu. Náhradní zásobení obce a DS bude zajištěno pojízdnou cisternou z provozu dopravy. Doporučujeme odběratelům, aby se na tento den dostatečně předzásobili pitnou vodou. Žádám pracovníky OÚ Pavlovice a DS o vyhlášení tohoto mimořádného opatření v místě obvyklým způsobem (obecním rozhlasem a nebo zprávu umístili na webové stránky obce).

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 30. července 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v části obce Lobodice Cvrčov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 30.07.2018 je přerušena dodávka vody v části obce Polkovice a bez dodávky vody jsou nemovitosti č.p. 44, 123, 32, 134, 135, 33, 90, 34, 41, 39, 170, 38, 35, 127, 78, 195, 192, 193, 197, 194, 115, 110, 27, 26, 25, 24 z důvodů havárie na vodovodním řadu AC DN100. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z přistavené cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Polkovice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 23. července 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody z důvodů cizího poškození vodovodu LT DN80 v městě Přerově na ulici Želatovská

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 23.7.2018 je přerušena dodávka vody na ulici Želatovská z důvodů cizího poškození vodovodního řádu LT DN 80 . Bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti nacházející se na ulici Želatovská a část ulice Kabelíkova od křižovatek s ulicí Bohuslava Němce. Předpokládaná odstávka bude do 11:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny umístěné na ulici Želatovská Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 23. července 2018

Oznámení o mimořadné provozní manipulaci na přívodním řadu do místní části Penčice

oznamujeme všem svým odběratelům , že dne 23.7. od 9,00 na základě upozornění odběratelů probíhá mimořádná provozní manipulace na přívodním řadu do Penčic, při které může dojít ke snížení tlaku a ke krátkodobému zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody (zbarvení) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Předmětná manipulace bude ukončena v poledních hodinách cca do 13:30. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů v obci.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 19. července 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN100 na ulici U kostelíčka, Hranice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 19.07.2018 bude přerušena dodávka vody v ulici U Kostelíčka z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN100. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy nemovitosti umístěné nad ATS Kostelíček . Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době mezi 8:00 a 12:00 hodinou. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 18. července 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Vitčice z důvodů poruchy technologie v ATS Stříbrnice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 18.07.2018 bude přerušena krátkodobě dodávka vody do obce Vitčice z důvodů poruchy a následné opravy technologie v v objektu ATS Stříbrnice. Bez dodávky vody bude krátkodobě po dobu jejího odstranění celá obec. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá cca 0,5 až 1,0 hodinu v době mezi 8:00 a 11:00. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě. Dále upozorňujeme na možné tlakové problémy způsobené zavdušněním vodovodního potrubí případně zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti zejména v koncových nejvýše položených částech obce.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 17. července 2018

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 18.7.2018 v Uhřičicích od 8,00 do 13,00 hodin.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují odběratelům, že dne 18.7.2018 bude v krátkodobých intervalech mezi 8,00 až 13,00 hodinou přerušena dodávka vody v obci Uhřičice a to zejména na východ od krajské komunikace. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Stavební úpravy vodovodu v obci Uhřičice“, kde budou realizovány práce související s odstavením části rozvodných řadů řadu z provozu a s provedením dočasných opatření pro zásobení obyvatel po dobu dalších stavebních prací. VaK Přerov, a.s. o přerušení dodávky informuje dotčené odběratele rovněž přímo sdělením doručených do poštovních schránek pracovníky provozu vodovodů. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny přistavené na návsi, kde si mohou odběratelé zajistit potřebné zásoby vody. Zároveň se omlouváme za způsobené potíže a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných k realizaci dosluhujícího vodovodního řadu.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 16. července 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Troubky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 16.07.2018 bude přerušena dodávka vody v obci Troubky z důvodů havárie na vodovodním řadu PE DN150. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy v obci Troubky část ulice K Záložně a to v úseku od křižovatky s ulicí Vrbí po křižovatku s ulicí Pusty. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době mezi 8:00 a 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Troubky.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 16. července 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody na ulici Náves, Vlkoš

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 16.07.2018 bude přerušena dodávka vody v ulici Náves z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti na ulici Náves. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době mezi od 8:00 do 11:00. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny umístěné na předmětné ulici před ZŠ. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě nebo z cisterny umístěné na předmětné ulici před budovou ZŠ. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 03. července 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v části ulice Čechova Horních Moštěnicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 03.07.2018 bude přerušena dodávka vody v části obce Horní Moštěnice a bez dodávky vody budou nemovitosti v části ulice Čechova v úseku mezi ulicemi Zahradní a Pod Vinohrady z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN80. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v předstihu z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Horní Moštěnice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 27. června 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v Kojetíně, ulice Jana Peštuky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 27.6.2018 bude přerušena dodávka vody v ulici Jana Peštuky v Kojetíně z důvodů poruchy na vodovodním řadu LT DN80. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti na ulici Jana Peštuky č.p.460 a kotelna ve správě společnosti Technis Kojetín. Předpokládaná odstávka bude od 10:00 do 14:00. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody přistavenou cisternou umístěnou na parkovišti před domem č.p. 460. Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali během včerejšího dne obyvatele příslušných objektů a správce kotelny o přerušení dodávky vody v daném termínu telefonicky nebo formou vložení oznámení do příslušných poštovních schránek nebo vylepením oznámení na vchodové dveře. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě případně z přistavené mobilní cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti zejména ulici Polní.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 25. června 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Lobodice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 25.06.2018 bude přerušena dodávka vody v obci Lobodice z důvodů poruchy na vodovodním řadu LT DN80. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část obce Lobodice a to nemovitosti umístěné ve východní části obce umístěné podél Mlýnského náhonu (č.p. 70, 73, 74, 26, 239, 25, 24, 219, 96, 21, 135, 20, 180, 19, 18, 35, 144, 92, 93) . Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době mezi 9:00 a 11:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody během dopoledne. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Lobodice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 25. června 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v městě Přerově - místní část Předmostí, část ulice Tyršova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 25.6.2018 bude přerušena dodávka vody v místní části Předmostí na ulici Tyršova z důvodů poruchy na vodovodním řádu LT DN 100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti nacházející se mezi ulicemi Sportovní a Janáčkova. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 13:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území místní části Předmostí.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 22. června 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v městě Přerově - místní část Henčlov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 22.6.2018 je přerušena dodávka vody v místní části Henčlov z důvodů poruchy na vodovodním řádu LT DN 150. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti v místní části Henčlov. Předpokládaná odstávka bude do 11:00 hodin. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny umístěné na ulici Zakladatelů (u mateřské školky). Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu včerejšího. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z přistavených cisteren. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území místní části Henčlov.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. června 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Uhřičice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 19.6.2018 v době od 8:00 do 11:00 bude přerušena dodávka pitné vody v obci Uhřičice z důvodu montážních prací na vodovodní síti. Žádáme odběratele, aby si zajistili zásoby pitné po dobu odstávky. Cisterna pro náhradní zásobování pitnou vodou bude přistavena před budovou obecního úřadu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v obci

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík


Přerov 12. června 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN100 na ulici U kostelíčka, Hranice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 12.06.2018 bude přerušena dodávka vody v ulici U Kostelíčka z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN100. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy nemovitosti v jižní a východní části předmětné ulice (č.p. 1393 až č.p. 1021). Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době mezi 9:00 a 13:00 hodinou. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 12. června 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN80 v obci Vrchoslavice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 12.06.2018 bude přerušena dodávka vody v obci Vrchoslavice z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN80. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část obce Vrchoslavice ve směru na Mořice a to nemovitosti č.p. 35, č.p 34, č.p. 69, č.p. 26,.č.p. 27, č.p. 30. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době mezi 9:00 a 11:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody během dopoledne. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Vrchoslavice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 8. června 2018

Přerušení dodávky pitné vody dne 19.6.2018 od 8,00 do 12,30 hodin v místní části Skoky a Staměřice z důvodu čistění vodojemu Staměřice

oznamujeme Vám, že dne 19.6.2018 bude přerušena dodávka pitné vody v místních částech Skoky a Staměřice z důvodu čistění vodojemu Staměřice. Předpokládaná doba odstávky je naplánovaná od 8.00 – do 12.30 hodin. Žádáme odběratele, aby se na tento den dostatečně předzásobili pitnou vodou. Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou z pracoviště PVH II přistavené u objektu mateřské školky ve Staměřicích a cisternou z PVP I. umístěnou na parkovišti před pohostinstvím U Jana ve Skokách. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 8. června 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN80 v obci Vrchoslavice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 08.06.2018 bude přerušena dodávka vody v obci Vrchoslavice z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN80. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část obce Vrchoslavice ve směru na Mořice a to nemovitosti č.p. 35, č.p 34, č.p. 69, č.p. 26,.č.p. 27, č.p. 30. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době mezi 9:00 a 11:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody během dopoledne. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Vrchoslavice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 1. června 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné v obci Měrovice nad Hanou

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 04.06.2018 bude přerušena dodávka vody v obci Měrovice nad Hanou z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN100. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době mezi 9:00 a 11:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v den odstranění poruchy. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Měrovice nad Hanou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 1. června 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v městě Přerově - místní část Předmostí

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 4.6.2018 bude přerušena dodávka vody pro nemovitosti napojené na vodovodní řád AZC DN 150 z důvodů jeho poruchy. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitost v místní části Předmostí ulice 1. Května a ulice Tylova a všechny nemovitosti v místní části Dluhonice Předpokládaná odstávka bude od 11:00 do 13:00 hodin. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavených cisteren umístěných v Předmostí na ulici 1. Května a v Dluhonicích na ulici Náves u zastávky. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dopoledne. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v předstihu z vodovodu případně z přistavených cisteren. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Přerova, zejména místní části Předmostí a místní části Dluhonic.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 30. května 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Císařov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 30.05.2018 bude přerušena dodávka vody v obci Císařov z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN100. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část obce Císařov a to od č.p. 1 po č.p.25.. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době mezi 8:00 a 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Císařov.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 30. května 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody z důvodů havárie na vodovodu PVC DN150 v obci Domaželice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 30.05.2018 bude přerušena dodávka vody pro nemovitosti napojené na vodovodní řád PVC DN 150 z důvodů havárie na vodovodním řadu. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti viz přiložená situace Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00 hodin. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny u školy. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dne. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z přistavené cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Domaželice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 29. května 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody ve městě Přerově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 29.05.2018 bude přerušena dodávka vody pro nemovitosti napojené na vodovodní řád AZC DN 80 z důvodů havárie na vodovodním řadu. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitost na ulici 1 Května č.p. 20, č.p. 22, č.p. 9, č.p. 11 a objekt ČSOV Předpokládaná odstávka bude do 12:00 hodin. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny. Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu včerejšího dne. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z přistavené cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Přerova, zejména místní části Předmostí.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 25. května 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody na ulici Kollárova, Hranice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 25.05.2018 je přerušena dodávka vody v ulici Kollárova z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN100. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část ulice Čechova (od křižovatky s ulicí Purgešova po dům č.p. 644), část ulice Kollárova (úsek od křižovatky s ulici Husová po křižovatku s ulicí Čechova) a část ulice Purgešova (úsek od křižovatky s ulici Husová po křižovatku s ulicí Čechova). Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 13:00. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z pojízdné mobilní cisterny umístěné v blízkosti objektu ZŠ. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z mobilní cisterny umístěné na předmětné ulici. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Hranice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 24. května 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody ve městě Lipník nad Bečvou

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 24.05.2018 bude přerušena dodávka vody v části města Lipník nad Bečvou a bez dodávky vody budou po krátkou dobu nemovitosti v části ulice Tyršova (v úseku od křižovatky s ulicí Na Horecku po křižovatku s ulicí Blahoslavova) včetně ulice Blahoslavova z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN150 před p.č. 556. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 9:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodu.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Lipník nad Bečvou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 23. května 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody dne 30.5.2018 v Přerově, část ulic Na Hrázi, Svépomoc III, Malá Tratidla a ulice U Strhance

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují odběratelům, že dne 30.5.2018 od 8,00 do 15,00 hodin bude přerušena dodávka vody v Přerově, ulice U Strhance, část ulic Svépomoc III, Na Hrázi a Malá Tratidla. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „ Přerov – Převedení části odpadních vod ze sběrače „Z““, která si vyžádá náhlé a nezbytné provizorní odstavení části ohroženého vodovodního potrubí z provozu s provedením trvalých opatření pro zásobení obyvatel po dobu prací. VaK Přerov, a.s. o přerušení dodávky informuje dotčené odběratele rovněž přímo sdělením doručených do poštovních schránek.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny (3,5 m3) přistavené v ulici U Strhance, kde si mohou odběratelé zajistit potřebné zásoby vody. Zároveň se omlouváme za způsobené potíže a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných k předmětné realizaci.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 23. května 2018

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 7.6.2018 v Žeravicích od 8,00 do 10,00 hodin.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují odběratelům, že dne 7.6.2018 od 8,00 do 10,00 hodin bude přerušena dodávka vody v místní části Žeravice U Stadionu. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Prodloužení vodovodu pro pozemek p.č. 598/1“, kde budou realizovány práce související s odstavením části vodovodního řadu z provozu a s provedením napojení nově budovaného vodovodu. Bez dodávky vody budou nemovitosti p.č.9,č.p.11, č.p.13. VaK Přerov, a.s. o přerušení dodávky informuje dotčené odběratele rovněž přímo sdělením doručených do poštovních schránek.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Zároveň se omlouváme za způsobené potíže a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných k realizaci dosluhujícího vodovodního řadu.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 23. května 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Beňov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 23.05.2018 bude přerušena dodávka vody v části obce Beňov směr na Prusy a bez dodávky vody budou nemovitosti po pravé straně komunikace od č.p. 40 až po č.p. 203 a nemovitosti po levé straně komunikace od č.p. 79 po č.p. 146 z důvodů havárie na vodovodním řadu AZC DN250 před p.č. 203. Předpokládaná odstávka bude od 9:00 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodu.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Beňov.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 22. května 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Beňov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 22.05.2018 je přerušena dodávka vody v části obce Beňov směr na Prusy a bez dodávky vody budou nemovitosti po pravé straně komunikace od č.p. 40 až po č.p. 203 a nemovitosti po levé straně komunikace od č.p. 79 po č.p. 146 z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN100 a AZC DN250. Předpokládaná odstávka bude od 10:00 do 14:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Beňov.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 22. května 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody na ulici Tř. 1. Máje, Hranice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 22.05.2018 je přerušena dodávka vody v ulici Tř. 1. Máje z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN200. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy obytné domy č.p. 1620 a 1621. Předpokládaná odstávka bude do 12:00. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z mobilní cisterny. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodního řadu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Hranice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 22. května 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Podolí

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 22.05.2018 je přerušena dodávka vody v části obce Podolí a bez dodávky vody budou nemovitosti č.p. 16, č.p. 15, č.p. 57, č.p. 71, č.p. 68, č.p.34 a č.p.33 z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN100. Předpokládaná odstávka bude do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody.. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Podolí.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. května 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody obci Bělotín

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 14.05.2018 bude přerušena dodávka vody v místní části obce Bělotín v Nejdku z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN150. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy místní část Nejdek. Předpokládaná odstávka bude od 10:30 do 18:00. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny, která se bude pohybovat po obci. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě nebo posléze z přistavené cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Bělotín.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. května 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v Horní Moštěnici

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 14.05.2018 je přerušena dodávka vody v části obce Horní Moštěnice. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Horní Moštěnice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 11. května 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Bezuchov a Oprostovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 11.05.2018 je přerušena dodávka vody v obcích Bezuchov a v části obce Oprostovice z důvodu havárie na vodovodním řadu PVC DN80. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy celá obec Bezuchov a část obce Oprostovice. Předpokládaná odstávka bude do 14:00.

Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny, která se bude pohybovat po obou obcích. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z mobilní cisterny, která se bude pohybovat v daném okolí a bude přistavena vždy na danou dobu . Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území předmětných obcí.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 9. května 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody dne 23.5.2018 v Přerově, ulice Polní, Dluhonská, Skopalova, část ulice Na Hrázi

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují odběratelům, že dne 23.5.2018 od 8,00 do 16,00 hodin bude přerušena dodávka vody v Přerově, ulice Polní, Skopalova, Dluhonská a část ulice Na Hrázi. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „ Přerov – Převedení části odpadních vod ze sběrače „Z““, která si vyžádá náhlé a nezbytné provizorní odstavení části ohroženého vodovodního potrubí z provozu s provedením trvalých opatření pro zásobení obyvatel. VaK Přerov, a.s. o přerušení dodávky informuje dotčené odběratele rovněž přímo sdělením doručených do poštovních schránek. Doporučujeme odběratelům zajistit si v předstihu vodu z vodovodu v potřebném množství na vaření a pro pitné a další účely. V souvislosti s těmito pracemi a uvedením vodovodu zpět do provozu může dojít ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody (zabarvení) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na centrální vodárenský dispečink Vak Přerov, a.s. telefon 800 167 427 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů.

Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavených cisteren viz níže, kde si mohou odběratelé zajistit potřebné zásoby vody. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Současně se omlouváme za způsobené potíže a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných k předmětné realizaci.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 9. května 2018

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 21.5.2018 v Prosenicích - místní část Proseničky od 8,00 do 13,00 hodin.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují odběratelům, že dne 21.5.2018 od 8,00 do 13,00 hodin bude přerušena dodávka vody v obci Prosenice – místní část Proseničky (lokalita u vlakového nádraží) z důvodů provádění přeložky vodovodu DN80 v souvislosti s výstavbou dálnice D1 Přerov – Lipník nad Bečvou SO 362 Přeložka vodovodu v km 91,100 RADVANICE – PROSENIČKY. Předpokládané přerušení dodávky vody bude od 8:00 do 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů PVH II. informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.

Doporučujeme odběratelům napustiti si v předstihu vodu z vodovodu v potřebném množství na vaření a pro pitné a další účely. V souvislosti s těmito pracemi a uvedením vodovodu zpět do provozu může dojít ke zhoršení fyzikálních vlastností puitné vody (zabarvení) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na centrální vodárenský dispečink Vak Přerov, a.s. telefon 800 167 427 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny přistavené u drážní budovy, kde si mohou odběratelé zajistit potřebné zásoby vody.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 9. května 2018

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 16.5.2018 v Uhřičicích od 8,00 do 12,00 hodin.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují odběratelům, že dne 16.5.2018 od 8,00 do 12,00 hodin bude přerušena dodávka vody v obci Uhřičice. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Stavební úpravy vodovodu v obci Uhřičice“, kde budou realizovány práce související s odstavením části přívodního řadu z provozu a s provedením dočasných opatření pro zásobení obyvatel po dobu dalších stavebních prací. VaK Přerov, a.s. o přerušení dodávky informuje dotčené odběratele rovněž přímo sdělením doručených do poštovních schránek pracovníky provozu vodovodů.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny přistavené na návsi, kde si mohou odběratelé zajistit potřebné zásoby vody. Zároveň se omlouváme za způsobené potíže a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných k realizaci dosluhujícího vodovodního řadu.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 26. dubna 2018

Změna otevíracích hodin pro veřejnost ve dnech 30. 4. a 7. 5. 2018

Vážení zákazníci, Ve dnech 30. 4. a 7. 5. 2018 je u společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. celopodniková dovolená. Na pracovištích společnosti nebude v tyto dny nikdo přítomen.

Nejbližší následující dny pro vyřízení Vašich záležitostí jsou středa 2. 5. a 9. 5. 2018.

V případě havárie volejte dispečink: telefon: 800 167 427


Přerov 26. dubna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody dne 2.5.2018 v Přerově, část ulic Na Hrázi, Svépomoc III, Malá tratidla a ulice U Strhance

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují odběratelům, že dne 2.5.2018 od 8,00 do 14,00 hodin bude přerušena dodávka vody v Přerově, ulice U Strhance, část ulic Svépomoc III, Na Hrázi a Malá Tratidla. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „ Přerov – Převedení části odpadních vod ze sběrače „Z““, která si vyžádá náhlé a nezbytné provizorní odstavení části ohroženého vodovodního potrubí z provozu s provedením dočasných opatření pro zásobení obyvatel po dobu prací.

VaK Přerov, a.s. o přerušení dodávky informuje dotčené odběratele rovněž přímo sdělením doručených do poštovních schránek. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny (3,5 m3) přistavené v ulici U Strhance, kde si mohou odběratelé zajistit potřebné zásoby vody. Zároveň se omlouváme za způsobené potíže a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných k předmětné realizaci

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 24. dubna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Dobrčice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 24.04.2018 bude přerušena dodávka vody v obci Dobrčice z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy všechny nemovitosti v obci Dobrčice. Předpokládané přerušení dodávky vody bude od 9:00 do 14:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny, kde si mohou odběratelé zajistit zásoby vody.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Zároveň se omlouváme za způsobené potíže a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných k předmětné realizaci.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 19. dubna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Klenovice na Hané

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 19.04.2018 bude přerušena dodávka vody v části obce Klenovice na Hané z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN100. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy nemovitosti umístěné na začátku v obce ve směru na obec Čelčice a to v úseku od č.p. 264 po č.p. 225. Předpokládaná odstávka bude od 8:30 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Zároveň se omlouváme za způsobené potíže a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných k předmětné realizaci.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 17. dubna 2018

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 18.4.2018 v Uhřičicích od 8,00 do 10,00 hodin.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují odběratelům, že dne 18.4.2018 od 8,00 do 10,00 hodin bude přerušena dodávka vody v obci Uhřičice. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Stavební úpravy vodovodu v obci Uhřičice“, kde budou realizovány práce související s odstavením části přívodního řadu z provozu a s provedením dočasných opatření pro zásobení obyvatel po dobu dalších stavebních prací. VaK Přerov, a.s. o přerušení dodávky informuje dotčené odběratele rovněž přímo sdělením doručených do poštovních schránek. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Zároveň se omlouváme za způsobené potíže a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných k předmětné realizaci.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 16. dubna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody dne 16.4.2018 v Přerově, ulice Polní, Dluhonská, Skopalova, část ulice Na Hrázi

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují odběratelům, že dne 16.4.2018 od 22,00 do 24,00 hodin bude přerušena dodávka vody v Přerově, ulice Polní, Skopalova, Polní, Dluhonská a část ulice Na Hrázi. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „ Přerov – Převedení části odpadních vod ze sběrače „Z““, která si vyžádá náhlé a nezbytné provizorní odstavení části ohroženého vodovodního potrubí z provozu s provedením dočasných opatření pro zásobení obyvatel po dobu prací. VaK Přerov, a.s. o přerušení dodávky informuje dotčené odběratele rovněž přímo sdělením doručených do poštovních schránek. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Zároveň se omlouváme za způsobené potíže a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných k předmětné realizaci.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 10. dubna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Lazníky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 10.04.2018 je přerušena dodávka vody v obci Lazníky z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN150. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy nemovitosti v celé obci. Předpokládaná odstávka bude do 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody. Cisterna bude přistavena před školkou a bude sloužit i pro zajištění případného rozvozu vody po obci.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z kontejneru přistaveného u školy. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 10. dubna 2018

Oznámení o preventivním odkalování přívodního řadu z vodojemu Čekyně v Přerově po čerpací stanici v Oseku nad Bečvou - V. etapa 2018

Oznamujeme Vám, že dne 25.4. od 21,00 do 26.4.2018 do 15,00 hodin proběhne preventivní odkalování vodovodního přivaděče z vodojemu Čekyně v Přerově po čerpací stanici v Oseku nad Bečvou – V. etapa 2018. Tyto vodárenské práce budou plynule navazovat na noční odkalování přivaděče III. etapy a jsou připraveny tak, aby dopad na zásobení odběratelů byl minimalizován. V souvislosti s těmito pracemi dojde k přerušení dodávky vody, k poklesům tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Doporučujeme odběratelům, aby se na tento den dostatečně předzásobili vodou. Současně se omlouváme odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkujeme za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalování vodovodního přivaděče.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 10. dubna 2018

Oznámení o preventivním odkalování přívodního řadu z vodojemu 2x 800 m3 v Lipníku nad Bečvou po čerpací stanici v Oseku nad Bečvou - IV. etapa 2018

Oznamujeme Vám, že dne 25.4. od 21,00 do 26.4.2018 do 15,00 hodin proběhne preventivní odkalovaní vodovodního přivaděče z vodojemu 2x 800 m3 v Lipníku nad Bečvou po čerpací stanici v Oseku nad Bečvou. Tyto vodárenské práce budou plynule navazovat na noční odkalování přivaděče III. etapy a jsou připraveny tak, aby dopad na zásobení odběratelů vodou byl minimalizován. V souvislosti s těmito pracemi může dojít ke krátkodobému přerušení dodávky vody, k poklesům tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Doporučujeme odběratelům, aby se na tento den dostatečně předzásobili vodou. Současně se omlouváme odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkujeme za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalování vodovodního přivaděče.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 10. dubna 2018

Oznámení o preventivním odkalování vodovodního přivaděče z Hranic od ČS Drahotuše pod CTP po vodojem 2x 800 m3 v Lipníku nad Bečvou - III. etapa 2018

Oznamujeme Vám, že dne 23.4. od 06,00 do 24.4.2018 do 9,00 hodin proběhne preventivní odkalovaní vodovodního přivaděče z Hranic od čerpací stanice Drahotuše pod CTP po vodojem 2x 800 m3 v Lipníku nad Bečvou – III. etapa 2018. Tyto práce budou plynule navazovat na noční odkalování přivaděčů pro město Hranice I. a II. etapy a jsou připraveny tak, aby dopad na zásobení odběratelů byl minimalizován. V souvislosti s těmito pracemi může dojít ke krátkodobému přerušení dodávky vody, k poklesům tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Současně se omlouváme odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkujeme za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalování vodovodního přivaděče.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 10. dubna 2018

Oznámení o preventivním odkalování vodovodních přivaděčů pro město Hranice a okolí z vodojemu Moravská Brána po čerpací stanici v Drahotuších pod CTP Hranice - I. a II. etapa 2018

Oznamujeme Vám, že dne 22.4. od 17,00 do 23.4.2018 do 6,00 hodin proběhne preventivní odkalování vodovodních přivaděčů pro město Hranice a okolí z vodojemu Moravská Brána po čerpací stanici v Drahotuších pod CTP Hranice – I. a II. etapa. Tyto práce se budou provádět v nočních hodinách, aby dopad na zásobení odběratelů ve městě a okolí byl minimalizován ( nebude přerušena dodávka vody ). V souvislosti s těmito pracemi může dojít k poklesům tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Současně se omlouváme odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkujeme za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalovaní vodovodních přivaděčů pro město.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 9. dubna 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Střítež nad Ludinou

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 09.04.2018 je přerušena dodávka vody v části obce Střítež nad Ludinou střední a horní tlakové pásmo z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN100. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy nemovitosti umístěné severně od hostince u Zlatého Lva. Předpokládaná odstávka bude do 14:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody. Cisterna bude přistavena před školkou a pojízdná cisterna DAF z provozu dopravy zajistí průběžné doplňování vody do rozmístěného kontejneru a dále zajistí rozvoz vody po obci.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z kontejneru a pojízdné cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 6. dubna 2018

Krátkodobé přerušení dodávky pitné vody v obci Želátovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 06.04.2018 je přerušena dodávka vody v části obce Želatovice a bez vody budou nemovitosti č.p. 151, č.p. 157, č.p. 158,, č.p. 159, č.p. 160, č.p. 161 a č.p. 147 z důvodů havárie na vodovodním řadu AC DN100. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy nemovitosti č.p. 151, č.p. 157, č.p. 158,, č.p. 159, č.p. 160, č.p. 161 a č.p. 147. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Želatovice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 3. dubna 2018

Krátkodobé přerušení dodávky pitné vody v části obce Želátovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 3.04.2018 bude přerušena dodávka vody v části obce Želatovice a bez vody budou nemovitosti v severní části obce z důvodů havárie na vodovodním řadu AC DN150. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy nemovitosti viz. schema. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 14:00.
Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny u drůbežárny a školky.
Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.
Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z přistavených cisteren.


Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Želatovice.
Omlouváme se za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.
Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 2. dubna 2018

Oznámení o opatřeních na části skupinového vodovodu Kojetín v rámci preventivního proplachu přívodního řadu

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že ve dnech 13.04.2018 od 21:00 do 14.03.2018 do 19:00 hodin bude proveden preventivní proplach přívodního řadu DN 250 a vodovodní sítě ve městě Kojetín, při kterém může dojít k pokles tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) v městě Kojetín. Pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů.

Přesný harmonogram postupu proplachu vodovodní sítě v městě Kojetín bude v 14 týdnu vyvěšen na stránkách naší společnosti a odeslán na radnici města Kojetín. Tyto vodárenské práce jsou připraveny tak, aby dopad na zásobení odběratelů byl minimální.

Současně s těmito pracemi může dojít k poklesům tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech v obcích a místních částech Popůvky, Kovalovice, Křenovice, Uhřičice, Měrovice nad Hanou, Vrchoslavice, Stříbrnice a Vitčice. Po provedení odkalení vodovodního přivaděče a vodovodní sítě ve městě Kojetín dojde k uvedení situace do původního stavu. Před započetím proplachu bude v průběhu 15 týdne tj ve dnech 11.4. až 13.4. probíhat během dne manipulace na přívodním řadu DN350, při které může dojít k poklesu tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech v obcích Měrovice nad Hanou, Stříbrnice, Vitčice a Vrchoslavice a v části města Kojetín a to na náměstí Svobody, kde může dojít i ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody (zbarvení).

Doporučujeme odběratelům, aby se na jednotlivé dny dostatečně předzásobili vodou. Omlouváme se odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkujeme za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalování vodovodního přivaděče a vodovodní sítě města Kojetín. V průběhu proplachu budou zajištěny cisterny. Současně doporučujeme pro provedeném odkalení provést před použitím dodávané vody u jednotlivých spotřebitelů vizuální kontrolu zbarvení dodávané vody vodovodní přípojkou.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 29. března 2018

Krátkodobé přerušení dodávky vody ve městě Přerově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 31.03.2018 bude přerušena dodávka vody pro nemovitosti napojené na vodovodní řád OC DN 400 z důvodů havárie na vodovodním řadu. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy níže uvedené nemovitosti:

 • - Havlíčkova č.p. 33 (část areálu pivovaru Zubr)
 • - Havlíčkova č.p. 20
 • - Jižní Čtvrť II č.p. 88 (pneuservis BestDrive)
 • - Jižní Čtvrť II č.p. 10a
 • - Generále Štefánika 50 (EKONA – PETROL)

Předpokládaná odstávka bude od 7:30 do 12:00 hodin. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v předstihu z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Přerova.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 23. března 2018

Krátkodobé přerušení dodávky vody v ulici R. Stokláskové, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 23.03.2018 bude přerušena dodávka vody na ulici R. Stokláskové v městě Přerově z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN125. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitost p.č. 10 (ZUŠ). Předpokládaná odstávka bude do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v předstihu z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Přerova.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 23. března 2018

Krátkodobé přerušení dodávky vody v ulici Palackého, Kojetín

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 23.3.2018 bude přerušena dodávka vody v ulici Palackého z důvodů poruchy odbočení pro vodovodní přípojku na vodovodním řadu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy část nemovitostí na ulici palackého č.p.1414, č.p.869, č.p. 1024, č.p.538, č.p. 645, č.p. 659, č.p.451, č.p.844, č.p. 840, č.p. 609, č.p. 879, č.p. 880, č.p. 68 a č.p. 706 Předpokládaná odstávka bude od 10:00 do 14:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat v průběhu dnešního dne obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v daném termínu formou vložení oznámení do příslušných poštovních schránek nebo vylepením oznámení na vchodové dveře případně osobní pochůzkou. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 22. března 2018

Krátkodobé přerušení dodávky vody v obci Osek nad Bečvou

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 22.03.2018 bude přerušena dodávka vody v části obce Osek nad Bečvou z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN80. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti p.č. 406, č.p. 428, č.p. 413, č.p. 1 a č.p. 411. Předpokládaná odstávka bude od 9:00 do 13:00. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v předstihu z vodovodu nebo poté z přistavené cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Troubky.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 21. března 2018

Krátkodobé přerušení dodávky vody v obci Troubky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 21.03.2018 bude přerušena dodávka vody v části obce Troubky v ulicích Nová ulice, Vrbí a část v ulici Dědina z důvodů havárie na vodovodním řadu PE DN150. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy nemovitosti na ulici Nová, Vrbí a Dědina. Předpokládaná odstávka bude od 9:00 do 13:00. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Troubky.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 21. března 2018

Krátkodobé přerušení dodávky vody v obci Želatovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 21.03.2018 je přerušena dodávka vody v části obce Želatovice a bez vody budou nemovitosti č.p. 131, č.p. 130, č.p. 129, č.p. 132, č.p. 192, č.p. 189, č.p. 198 a č.p. 192 z důvodů havárie na vodovodním řadu AC DN200. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy nemovitosti viz. Předpokládaná odstávka bude od 8:30 do 12:00. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Želatovice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 21. března 2018

Krátkodobé přerušení dodávky vody v obci Přestavlky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 20.03.2018 ve večerních hodinách došlo k přerušení dodávky vody v obci Přestavlky z důvodů havárie na zásobním řadu AC DN100, který zásobuje obec Přestavlky. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy obec Přestavlky. Předpokládané přerušení dodávky vody bude do cca 12:00. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny, kde si mohou odběratelé zajistit zásoby vody. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 20. března 2018

Krátkodobé přerušení dodávky vody v obci Želatovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 20.03.2018 je přerušena dodávka vody v části obce Želatovice a bez vody budou nemovitosti č.p. 151, č.p. 157, č.p. 158,, č.p. 159, č.p. 160, č.p. 161 z důvodů havárie na vodovodním řadu AC DN100. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy nemovitosti č.p. 151, č.p. 157, č.p. 158,, č.p. 159, č.p. 160, č.p. 161. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z cisterny.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Želatovice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 19. března 2018

Krátkodobé přerušení dodávky vody v obci Horní Moštěnice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 19.03.2018 je přerušena dodávka vody v části obce Horní Moštěnice v ulici Palackého z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN200. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část ulice Palackého a to zejména její severní část po křižovatku s ulicí Čechova. Předpokládaná odstávka bude do 12:00. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Horní Moštěnice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. března 2018

Krátkodobé přerušení dodávky vody v obci Křenovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 14.03.2018 je přerušena dodávka vody v části obce Křenovice z důvodů poruchy na vodovodním řadu AZC DN100. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy nemovitosti umístěné na začátku obce ve směru od příjezdu z Kojetína a to po pravé straně v úseku od č.p. 175 po č.p. 170. Předpokládaná odstávka bude od 8:30 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. března 2018

Krátkodobé přerušení dodávky vody v ulici Ovesná Strana, Vlkoš

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 14.03.2018 je přerušena dodávka vody v ulici Ovesná Strana v obci Vlkoš z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN150. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy nemovitost na ulici Ovesná Strana mezi ulicemi Kyselovská a 9. května. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 13:00. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny umístěné na předmětné ulici před obchodem. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z mobilní cisterny umístěné na předmětné ulici před obchodem. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 9. března 2018

Krátkodobé přerušení dodávky vody v ulici U Tenisu, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 09.03.2018 je přerušena dodávka vody v ulici U Tenisu z důvodů poruchy na vodovodním řadu LT DN150. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy nemovitost na ulici U Tenisu č.p. 1853, č.p. 1559, č.p. 1495, č.p. 1467, č.p. 1467, č.p. 1466, č.p. 1340, č.p. 1266, č.p. 1193, č.p. 1147, č.p. 801, č.p. 810, č.p. 841, č.p. 843 a areál tenisových kurtů a tenisové haly TK Přerov. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny umístěné na předmětné ulici před č.p. 1266. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z mobilní cisterny umístěné na předmětné ulici před č.p. 1266. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 8. března 2018

Krátkodobé přerušení dodávky vody v obci Bělotín

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 08.03.2018 je přerušena dodávka vody v části obce Bělotín směrem na Střítež nad Ludinou z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN80. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy západní část obce směrem od vodoteče Luha na obec Střítež nad Ludinou. Předpokládaná odstávka bude do 15:00.

Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Bělotín.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 7. března 2018

Krátkodobé přerušení dodávky vody v Přerově, Mikuláškova ulice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 07.03.2018 je přerušena dodávka vody v ulici Mikuláškova z důvodů poruchy na vodovodním řadu LT DN150. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy nemovitost na ulici Mikuláškova. Předpokládaná odstávka bude do 12:00.
Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z mobilní cisterny umístěné na předmětné ulici.
Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.
Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z mobilní cisterny umístěné na předmětné ulici.
Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích.
Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.
Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 7. března 2018

Krátkodobé přerušení dodávky vody v Hranicích, ulice Nová

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 07.03.2018 je přerušena dodávka vody v ulici Nová z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN150. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy celé sídliště Nová. Předpokládaná odstávka bude do 13:00.
Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z pojízdné mobilní cisterny umístěné v blízkosti objektu SZŠ Hranice.
Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.
Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z mobilní cisterny umístěné na předmětné ulici.
Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Hranice.
Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.
Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 7. března 2018

xxx2 Přerušení dodávky vody v Hranicích z důvodů provádění přeložky vodovodu v souvislosti s výstavbou retenční nádrže "Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích"

Všem odběratelům oznamujeme, že dne 17.3.2018 od 5:00 do 20:00 hodin bude přerušena dodávka vody v Hranicích těmto odběratelům: Základní škola a jídelna 1. Máje, Pekárna Soběchleby, Restaurace Myslivna, Fi,. Smoza, panelové domy č.p. 1738, 1739 a nemovitosti na ulici Čechova č.p. 138, č.p. 2125, č.p. 134, č.p. 1087, areál garáží, č.p. 135, č.p. 132, č.p. 133, č.p. 131, č.p. 130 z důvodů přeložky vodovodu LT DN300 mm a LT DN250 mm u Veličky v souvislosti s výstavbou retenční nádrže, stavba „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“. U ostatních odběratelů na dolním tlakovém pásmu tj. od Třídy 1. Máje směr Drahotuše, Klokočí, Slavíč, dále směr Teplice nad Bečvou, PBK a Pod Křivým může dojít ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody (zbarvení) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno nahlásit tuto závadu na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Doporučujeme odběratelům napustiti si v předstihu vodu z vodovodu v potřebném množství na vaření, pro pitné a další účely.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 05. března 2018

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody z důvodů poruchy na vodovodním řadu na ulici Dvořákova, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 05.03.2018 je přerušena dodávka vody v ulici Dvořákova p.č. 1 z důvodů poruchy na vodovodním řadu LT DN200. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy nemovitost na ulici Dvořákova č.p. 1. Předpokládaná odstávka bude do 12:00.

Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z mobilní cisterny umístěné před objektem č.p. 1. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu včerejšího večera. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z cisterny umístěné před č.p. 1. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 02. března 2018

Krátkodobé přerušení dodávky pitné vody v obci Uhřičice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 2.3.2018 je přerušena dodávka vody v části obce Uhřičice z důvodů poruchy na vodovodním řadu AC DN80. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti v části obce Uhřičice na pravé straně komunikace ve směru na obec Polkovice. Předpokládaná odstávka bude do 15:00.

Po dobu opravy bude s ohledem na klimatické podmínky (teplota pod bodem mrazu) zajištěna provizorní dodávka vody dle možností provozu vodovodů. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu včerejšího večera včetně předzásobení jednotlivých odběratelů pitnou vodou.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 26. února 2018

Krátkodobé přerušení dodávky pitné vody v ulici Palackého, Kojetín

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 26.2.2018 je přerušena dodávka vody v ulici Palackého z důvodů poruchy na vodovodním řadu LT DN80. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti na ulici Palackého. Předpokládaná odstávka bude do 13:00.

Po dobu opravy bude s ohledem na klimatické podmínky (teplota pod bodem mrazu) zajištěna provizorní dodávka vody dle možností provozu vodovodů z mobilní cisterny umístěné na ulici Pořadí. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu včerejšího dne včetně předzásobení jednotlivých odběratelů pitnou vodou. Odběratelé si budou moci zajistit zásoby vody z cisterny umístěné na ulici Pořadí, která bude přistavena krátkodobě s ohledem na klimatické podmínky panující v průběhu dnešního dne.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 23. února 2018

Krátkodobé přerušení dodávky pitné vody v ulici Škodova, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 23.2.2018 je přerušena dodávka vody v ulici Škodova z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN150. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti na ulici Škodova. Předpokládaná odstávka bude do 12:00. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny umístěné před objektem č.p. 6. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu včerejšího dne.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z cisterny umístěné před č.p. 6. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 16. února 2018

Krátkodobé přerušení dodávky pitné vody v ulici Dr. Milady Horákové, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 16.02.2018 bude přerušena dodávka vody v Přerově v ulici Dr. Milady Horákové, z důvodů poruchy na vodovodním řadu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti na ulici Dr. Milady Horákové č.p. 4 a č.p. 6.

Předpokládaná přerušení dodávky vody bude do 12:00. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny umístěné před objektem č.p. 6. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 6. února 2018

Krátkodobé přerušení dodávky pitné vody v obci Přestavlky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 06.02.2018 bude přerušena dodávka vody v obci Přestavlky z důvodů poruchy na vodovodním řadu AC DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti v obci Přestavlky. Předpokládaná přerušení dodávky vody bude do 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email dispecink@Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 6. února 2018

Krátkodobé přerušení dodávky pitné vody na ulici Na Odpolední, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 06.02.2018 bude přerušena dodávka vody v ulici Na Odpolední z důvodů poruchy na vodovodním řadu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti na ulici Na Odpolední č.p.13, č.p. 15, č.p. 17. Předpokládaná přerušení dodávky vody bude od 7:30 do 12:00.

Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny umístěné před objektem č.p. 15. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z cisterny umístěné před č.p. 15.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 23. ledna 2018

Krátkodobé přerušení dodávky pitné vody na ulici Gen. Fajtla, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 23.1.2018 bude přerušena dodávka vody v ulici Gen. Fajtla z důvodů poruchy na vodovodním řadu LT DN125. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti na ulici Gen. Fajtla č.p.19 a č.p.14. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00. 
Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny umístěné před objektem č.p. 14
Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali  obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu včerejšího dne. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z cisterny umístěné před č.p. 14.
Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích. 
Omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email dTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 17. ledna 2018

Krátkodobé přerušení dodávky pitné vody na ulici Trávník, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 18.1.2018 bude přerušena dodávka vody v ulici Trávník z důvodů poruchy na vodovodním řadu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti na ulici Trávník č.p.26, č.p.28

Předpokládaná odstávka bude trvat od 8:00 do 12:00. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z mobilní cisterny umístěné před objektem č.p. 28.

Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z přistavené cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email dTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 16. ledna 2018

Krátkodobé přerušení dodávky pitné vody na ulici Trávník, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 16.1.2018 byla přerušena dodávka vody v ulici Trávník z důvodů poruchy na vodovodním řadu LT DN200. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti na ulici Trávník č.p.27, č.p.25, č.p.23, č.p.21, č.p. 19, č.p. 17, č.p. 15, č.p. 13, čp 26, č.p. 28.

Předpokládaná odstávka bude trvat do 13:00. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z mobilní cisterny umístěné před budovou ZŠ Trávník a z cisterny umístěné před objektem č.p. 28.

Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z přistavených cisteren umístěných na výše uvedených místech. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email dTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 9. ledna 2018

Krátkodobé přerušení dodávky vody na ulici Vyškovská v Kojetíně

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 9.1.2018 bude přerušena dodávka vody v ulici Vyškovská v Kojetíně z důvodů poruchy odbočení pro vodovodní přípojku na vodovodním řadu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti na ulici Vyškovská č.p.1207, č.p.349, č.p. 749, č.p.396, č.p. 395, č.p. 394, č.p.393, č.p.392, č.p. 391, č.p. 360, č.p. 389, č.p. 388, č.p. 1428 a č.p. 706.  Předpokládaná odstávka bude od 10:00 do 14:00.

Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody přistavenou cisternou umístěnou na ulici Vyškovská.

Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat v průběhu dnešního dne obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v daném termínu formou vložení oznámení do příslušných poštovních schránek nebo vylepením oznámení na vchodové dveře.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z přistavené mobilní cisterny.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 9. ledna 2018

Krátkodobé přerušení dodávky vody na ulici Bratrská, Čapka Drahlovského a Prostějovská v Přerově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 9.1.2018 bude přerušena dodávka vody v ulici Bratrská a Čapka Drahlovského z důvodů poruchy odbočení pro vodovodní přípojku na vodovodním řadu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti na ulici Bratrská č.p.21, č.p.23, č.p.25, č.p.42, č.p. 40, č.p. 38, č.p. 22, č.p. 36 a nemovitosti na ulici Čapka Drahlovského č.p. 19, č.p. 25, č.p. 24. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 9.1.2018 bude přerušena dodávka vody také v ulici Prostějovská z důvodů poruchy odbočení pro sdruženou vodovodní přípojku na vodovodním řadu LT DN80. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy nemovitost na ulici Prostějovská č.p. 42. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00
Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody v ulici Bratrská z mobilní cisterny umístěné před objektem garáží.
Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat v průběhu dnešního dne obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v daném termínu formou vložení oznámení do příslušných poštovních schránek nebo vylepením oznámení na vchodové dveře.
Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z mobilní cisterny, která se bude přistavena před objektem garáží.
Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. 

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z mobilní cisterny, která se bude přistavena na ulici Gen. Fajtla. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 5. ledna 2018

Přerušení dodávky vody na ulici Generála Fajta v Přerově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 5.1.2018 bude přerušena dodávka vody na ulici Generála Fajtla z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti p.č. 3483, 3422, a nemovitosti úmístěné na pozemcích p.č. 5611/13, 5611/14, 5611/15, 5611/18, 5290/79. Předpokládaná odstávka bude od 9:00 do 11:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat v průběhu dnešního dne odběratele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v daném termínu místní pochůzkou.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z mobilní cisterny, která se bude přistavena na ulici Gen. Fajtla. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 3. ledna 2018

Přerušení dodávky vody na Kozlovská ulice v Přerově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 4.1.2018 bude přerušena dodávka vody v ulici Kozlovská a Žerotínovo náměstí z důvodů poruchy na vodovodním řadu LT DN150. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti na ulici Kozlovská č.p.2, č.p.4, č.p.6, č.p.8 a nemovitosti na ulici Žerotínovo náměstí č.p. 30, č.p. 31. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00. Po dobu opravy bude zajištěna provizorní dodávka vody z mobilní cisterny umístěné před objektem Kozlovská č.p.2. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat v průběhu dnešního dne obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v daném termínu formou vložení oznámení do příslušných poštovních schránek nebo vylepením oznámení na vchodové dveře.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z mobilní cisterny, která se bude přistavena před objektem Kozlovská č.p.2. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.
Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Současně žádám o vyvěšení informace na stránkách naší společnosti oddělením IT a zajištění cisterny pro náhradní zásobování střediskem dopravy.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 11. prosince 2017

Havárie rozvodného řadu v Hranicích Pod Bílým kamenem

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují odběratelům, že dne 11.12.2017 v poledne došlo k havárii rozvodného řadu LT DN 250 mm v Hranicích, Pod Bílým kamenem. Bude přerušena dodávka vody v oblasti od Staré střelnice ( V. Vlasák ) po Teplice nad Bečvou. V současné době se provádí výkopové a montážní práce na odstranění havárie vodovodu. Předpokládané obnovení dodávky vody bude v podvečerních hodinách. 

Náhradní zásobení pitnou vodou je zajištěno pojízdnou cisternou VaK Přerov, a.s z provozu dopravy. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. – 800 167 427, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování vodou a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných k opravě vodovodu.

Pavel Jeřábek
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. listopadu 2017

Přerušení dodávky vody v Hranicích na Cementářském sídlišti

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují odběratelům v Hranicích na Cementářském sídlišti, včetně OC Albert, že dne 15.11.2017 od 05,00 do 17,00 hodin bude přerušena dodávka vody z důvodu opravy přívodního řadu pro Cementářské sídliště. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i ve vnitřních domovních rozvodech. Současně doporučujeme provést odpuštění vody z vnitřních rozvodů SV před použitím a provést vizuální kontrolu zbarvení dodávané vody vodovodní přípojkou. Omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nebytných k realizaci potřebné opravy vodovodu.

Náhradní zásobení vodou bude zajištěno takto: 2 ks kontejnery z provozu dopravy ( č. 1. parkoviště před Ekoltes a.s. a č. 2. na sídliště ) a malý vlek z PVH se přistaví k OC Albert. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. – 800 167 427, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pavel Jeřábek
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. listopadu 2017

Havárie na zásobním řadu DN 300 v přilehlých obcích na Brodecku

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 14.11.2017 došlo k přerušení dodávka vody v obcích a místních částech Žeravice, Brodek u Přerova, Luková, Majetín, Císařov, Citov, Kokory, Čelechovice z důvodu havárie na zásobním řadu DN300, který zásobuje Brodeckou větev. Pracovníci naší společnosti v současné době připravují provizorní zásobování předmětných sídel po dobu opravy vzniklé poruchy a současně bude zajištěna provizorní dodávka vody mobilní cisternou na jednotlivých územích. Žádáme odběratele, aby po dobu opravy poruchy a provizorního zásobení šetřili vodou. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z mobilní cisterny, která se bude pohybovat v jednotlivých obcích.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu zásobního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Předpokládané doba obnovení dodávek vody bude v průběhu dnešního dne.
Současně žádáme starosty a předsedy osadních výborů o informování svých spoluobčanů a organizací působících na předmětných územích o přerušení dodávky vody z důvodu havárie vodovodu obecnými rozhlasy nebo jiným v obci obvyklým způsobem.

Ing. Jiří Pavlík
VaK Přerov, a.s.


Přerov 13. listopadu 2017

Krátkodobé přerušení dodávky vody ve Veselíčku a Tupci

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují odběratelům ve Veselíčku a v Tupci, že dne 16.11.2017 od 8,00 do 12,00 hodin bude přerušena dodávka vody z důvodu závěrečného přepojování vodovodu na stavbě „ Výměna vodovodního potrubí v obci Veselíčko “. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.
Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i ve vnitřních domovních rozvodech. Současně doporučujeme provést odpuštění vody z vnitřních rozvodů RD před použitím a provést vizuální kontrolu zbarvení dodávané vody vodovodní přípojkou. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných k realizaci potřebné opravy vodovodu.
Náhradní zásobení vodou obce Veselíčka a Tupce bude zajištěno pojízdnou cisternou z provozu dopravy. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. – 800 167 427, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Pavel Jeřábek
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 13. listopadu 2017

Přerušení dodávky vody v části Přerova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují odběratelům - fi. PVK Dlažba, Zdravotní středisko MUDr. Štěpánová, Policie Přerov ČR, fi. Nordic-Visimpex a Červený kříž ubytovna, žže dne 15.11.2017 od 8,00 do  14,00 hodin bude přerušena dodávka vody z důvodu opravy a přepojování vodovodu u fi. Visinpex. Náhradní zásobování vodou bude zajištěno pojízdnou cisternou VaK Přerov, a.s. z provozu dopravy.

Současně žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Omlouváme se za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných k realizaci opravy dosluhujícího vodovodního řadu.
Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s.  800 167 427 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pavel Jeřábek
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 3. listopadu 2017

Preventivní odkalování vodovodu v Henčlově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují odběratelům, že dne 3.11.2017 od 23,00 do 4.11.2017 do 2,00 hodin bude provedeno v rámci odkalování přivaděče DN500 i preventivní odkalení vodovodu v místní části Henčlov, při kterém může dojít k pokles tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody (zbarvení) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Doporučujeme odběratelům, aby se na tento na předmětný časový úsek dostatečně předzásobili vodou. Současně se omlouváme odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkujeme za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalování vodovodů v místní části Henčlov.

Současně doporučujeme pro provedeném odkalení provést před použitím dodávané vody u jednotlivých spotřebitelů vizuální kontrolu zbarvení dodávané vody vodovodní přípojkou.

Ing. Jiří Pavlík
VaK Přerov, a.s.