Úsek zákaznického centra

zákaznické centrum VaK Přerov, a.s.

Zákaznické oddělení zprostředkovává pro odběratele administrativní úkony spojené s dodávkou vody a odváděním odpadních vod. V praktické rovině se jedná především o péči v oblasti uzavírání smluv, evidence vlastníka nemovitosti, odběrného místa a plateb za vodné a stočné, odečty vodoměrů a další. Pro tyto uvedené hlavní činnosti jsou charakteristické následující úkony:

Evidence vlastníka nemovitosti (odběratele)  a odběrného místa

 • zavedení odběratele do databáze, evidence příslušného odběrného místa v případě nové vodovodní nebo kanalizační přípojky
 • provádí úkony související se změnou příjmení, doplnění kontaktů, titulů apod. u odběratele. U odběrného místa změny  (doplnění) čísla domu, názvu ulice apod.
 •  přihlášení nebo odhlášení odběratelů v případech koupě (prodeje), dědictví  nebo jiných  nabytí nemovitostí
 •  nahlašování stavu vodoměrů pro potřebu fakturace
 •  nahlašování změn v počtu osob při platbách stočného z vlastního zdroje
 •  vyhotovení a aktualizace smlouvy na odběr vody a odvádění odpadních vod
 •  vyhotovení dofakturace za spotřebovanou vodu (odvádění odpadních vod) při převodech nemovitostí

Dokumenty potřebné pro uzavření smlouvy:

 • vlastnický list majitele nemovitosti
 • předávací protokol
 • kupní smlouva
 • u podnikajících subjektů výpis z OR, živnostenského listu, přidělení DIČ, IČ, podklady pro výpočet srážkových vod
 • Smlouva na dodávku vody a odvádění odp.vod pro domácnosti    .pdf
 • Smlouva na dodávku vody a odvádění odp.vod pro podnikatele    .pdf
 • Protokol o změně odběratele, přihlášení odběru vody a stočného  .doc  .pdf
 • Protokol o změně odběratele, odhlášení odběru vody a stočného  .doc  .pdf
 • Formulář pro zálohovou platbu SIPO (nově přidáno, září 2011)  .doc  .pdf
 • Souhlas se zasíláním daňových dokladů e-mailem  .doc  .pdf   .pdf-formulář *
 • Souhlas se zasíláním přeplatků na bankovní účet  .doc  .pdf  
 • Paušální list pro výpočet množství odpadních vod  .doc  .pdf
 • Čestné prohlášení odběratele k odvádění odpadních vod  .doc  .pdf

* Formulář pdf doporučujeme nejprve stáhnout a poté vyplnit. Některé prohlížeče jej nepodporují.

Fakturace a platby

 •  vystavování daňových dokladů za spotřebu vodného a stočného
 •  zřizování a změny plateb záloh ( SIPO, příkaz k úhradě)
 •  reklamace daňového dokladu
 •  zasílání daňových dokladů emailem
 •  řešení nestandartních situací (opomenutá platba, chybně zaplacená faktura – kupř. neuvedení variabilního symbolu)

Veškeré platby musí být řádně zaslány na účet odběratele  příslušného odběrného místa, přičemž je mimořádně důležité neopomenout uvést správně variabilní symbol tak, aby vaše platba mohla být bezchybně identifikována.

Platba daňového dokladu na účet………………2307831/0100
Variabilní symbol …………............................... číslo daňového dokladu

Platba měsíční zálohy …………. 2307831/0100
Variabilní symbol……………...... přidělený referentkami ZC, fakturace

Společnost nemůže ručit za škody způsobené chybným zasláním plateb nebo záloh odběratele.

Dokumenty ke stažení:

 • Formulář pro zálohovou platbu SIPO (nově přidáno, září 2011)  .doc  .pdf
 • Souhlas se zasíláním daňových dokladů e-mailem  .doc  .pdf   .pdf-formulář *

Výpočet množství srážkových vod je prováděn na základě srážkových úhrnů  v dané oblasti dle podkladů Českeho hydrometeorologického ústavu.

Pokladna

Na pokladně společnosti můžete bez jakýchkoliv poplatků zaplatit za služby poskytnuté naší společností.  Tuto službu nabízíme na pracovištích v Přerově a Hranicích v běžné pracovní době. Mezi hlavní druhy hotovostních plateb patří:

 •  úhrada splátek dle splátkového kalendáře
 •  úhrada za laboratorní rozbory
 •  úhrada za zřízení vodovodní přípojky a další
 • platby za vodné a stočné lze od kvěna 2021 uhradit výlučně poštovní složenkou na poště nebo bezhotovostním příkazem - více ZDE.

Také můžete využít sekci webových stránek Nejčastější dotazy, kde jsme pro vás připravili často se opakující dotazy našich zákazníků a příslušné odpovědi.

Kontakt a otevírací doba

Pracoviště Přerov, Šířava 482/21

pobočka Přerov

Pondělí 8.00 -12.00 12.30 - 16.00
Úterý 8.00 -12.00 12.30 - 14.30
Středa 8.00 -12.00 12.30 - 16.00
Čtvrtek 8.00 -12.00 12.30 - 14.30
Pátek zavřeno  

Kontakty: Obecné dotazy budou zodpovězeny na libovolném čísle.
Pro konkrétní dotazy upřednostňujte možnost volby.

Oblast Přerovska 581 299 135, 581 299 130
Oblast Kojetínska 581 299 185
Oblast Lipnicka, Hranicka 581 299 128
Bezplatná linka 800 167 427

Pracoviště Hranice, Sady Čs. legií 462pracoviště Hranice

Pondělí 8.00 -11.30 12.00 - 16.00
Středa 8.00 -11.30 12.00 - 16.00

Kontakty:
tel.: 581 601 878, 581 601 729
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Elektronické formuláře