Mapa působnosti

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. obhospodařuje vodovodní a kanalizační sítě dle níže uvedených mapek. Pokud potřebujete pomoci vyřešit Vaši situaci v obci, kde naše společnost není vlastníkem ani provozovatelem vodovodní či kanalizační infrastruktury, obraťte se s Vaším problémem na obecní úřad/magistrát. Tam zjistíte, kdo je provozovatelem/vlastníkem infrastruktury v dané obci a je tedy kompetentní vám pomoci.  

Také Vám může být nápomocna přiložená tabulka.

mapa působnosti VaK Přerov, a.s. - vodovody

mapa působnosti VaK Přerov, a.s. - kanalizace

Pro zobrazení souboru .pdf, který Vám umožní větší přiblížení, klikněte na obrázek.

Kontakty:

Pro vodovod:

  • pracoviště Přerov:   581 299 134
  • pracoviště Hranice: 581 601 878

Pro kanalizaci:

  • Přerov-Henčlov: 581 299 063
  • mobil:                 724 387 944    

V případě havarijního stavu můžete volat na nepřetržitou linku dispečinku 800 167 427