Přehled veřejných zakázek

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. zveřejňila 26.9.2016 následující výzvu na Zhotovitele a správce stavby „Dostavba kanalizace Hranice“.

Stavba sestává ze dvou částí:

a) „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001218, budou vybudovány tři (3) ucelené části díla:

 • UČ 1: Retenční nádrž RN1A pravobřežní před ČOV (Bečva)
  Retenční nádrž RN1B levobřežní u jezu (Bečva)
  Retenční nádrž RN1D Šromotovo náměstí (Velička)
 • UČ 2: Splašková kanalizace v ul. Pod Křivým a Havlíčkova
 • UČ 3: Splašková kanalizace v Kropáčova a Tesaříkova
  Investorem této části  jsou Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

b) V rámci projektu  „Vybudování dešťové kanalizace“, budou vybudovány dvě (2) UČ:

 • UČ 1: Hranice I Pod Křivým – dešťová kanalizace
 • UČ 2: Hranice – ul. Kropáčova a Tesaříkova – dešťová kanalizace
  Investorem dešťové kanalizace je Město Hranice

Bližší informace ohledně průběhu zadávacích řízení jsou uvedeny na profilu zadavatele na níže uvedeném odkazu.

Veřejné zakázky vyhlášené společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. jsou publikovány na portále:

https://zakazky.vakpr.cz