Obchodní podmínky

smlouva

V souvislosti s novým Obchodním zákoníkem společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. nahradila k 1.1.2014 původně platné obchodní podmínky společnosti  dokumentem „Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod“.
Tyto podmínky jsou nedílnou součástí uzavíraných smluv.