Důležité upozornění! U samoodečtu vodoměru platí pravidlo, že v dalším odečtovém období následujícím po samoodečtu, musí být proveden řádný odečet naším pracovníkem. Není tedy možné provádět samoodečet ve dvou po sobě jdoucích odečítacích obdobích. Děkujeme za pochopení.

Vyplňte prosím všechna políčka.