Tvrdost pitné vody

Potřebujete-li rychle zjistit, jak tvrdá voda je ve vaší obci, klikněte ZDE.

Tvrdostí vody se rozumí suma koncentrace vápníku a hořčíku ve vodě.
Pro hodnocení vody z technického hlediska se používá následující stupnice tvrdosti:

 • Velmi měkká
 • Měkká
 • Středně tvrdá
 • Tvrdá
 • Velmi tvrdá

Jednotkou tvrdosti vody v soustavě SI je mmol/l. Zastarale se tvrdost vody vyjadřuje ještě někdy ve stupních německých , anglických, francouzských nebo amerických.
Pro přepočty platí následující vztahy:
1 mmol/l = 5,6°něm (°DH, °dH) = 7,02 °angl = 10 °fran = 100 °amer.

Meze tvrdosti vody:

VODA MMOL/L °DH (německá stupnice) °F (francouzská stupnice)
Velmi měkká <0,7 <3,9 <7
Měkká 0,7 - 1,25 3,9 - 7 7 - 12,5
Středně tvrdá 1,26 - 2,5 7,01 - 14 12,6 - 25
Tvrdá 2,51 - 3,75 14,1 - 21 25,1 - 37,5
Velmi tvrdá >3,75 >21 >37,5

 

Tvrdost vody ze zdrojů ve správě VaK Přerov,a.s.,
ze kterých se dodává voda do vodovodů

ZDROJ
CHARAKTER VODY TVRDOST mmol/l TVRDOST °dH
ÚV Troubky středně tvrdá 2,24 12,5
ÚV Lhotka středně tvrdá 2,33 13,1
ČS Ústí středně tvrdá 2,17 12,2
Peklo měkká 1,06 5,9
Ostravský oblastní vodovod měkká 1,02 5,7
Porubská brána (Milotice n/B) tvrdá 2,92 16,4
Vodojem Čekyně středně tvrdá 2,01 11,3

aktualizováno k lednu 2024

Tvrdost a senzorické vlastnosti vody

 • Vyšší tvrdost může zhoršovat senzorické vlastnosti vody (např. tvorba povlaku na hladině čaje - lze odstranit přidáním několika kapek citrónové šťávy nebo přidáním špetky kyseliny citronové do 1 litru vody).
 • Podle některých údajů se s tvrdostí vody zvyšuje doba vaření zeleniny a masa.
 • Velmi tvrdá voda má pro některé lidi nepříjemnou chuť. Záleží však i na přítomnosti dalších iontů.
 • Pro většinu lidí je chuťově nepřijatelná i velmi měkká voda (mýdlová chuť).

Technické problémy způsobené tvrdostí vody

 • Tvrdá voda snižuje životnost potrubí tvorbou inkrustací.
 • Tvrdá voda rovněž snižuje rozpustnost mýdla a pracích prášků a zvyšuje jejich spotřebu.
 • U vod obsahujících hydrogenuhličitany dochází varem k odstranění oxidu uhličitého a k
  přeměně rozpustných hydrogenuhličitanů na nerozpustný uhličitan (vápenatý), který se
  vyloučí ve formě kotelního kamene na stěnách varných nádob a bojlerů.
 • Při vysokých teplotách se kotelní kámen tvoří rychleji, proto je vhodné omezit ohřev teplé vody na 60 stupňů Celsia.
  (Např. pitná voda z ÚV Troubky podle Odborného posudku problematiky vodního kamene, který byl vypracován Institutem environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava, nemá tendenci k tvorbě inkrustací až do zahřátí na 70 stupňů Celsia.)
 • U domácích spotřebičů je nutno řídit se návodem výrobce spotřebiče. Podle pokynů výrobce je většinou možno použít přípravky na omezení tvorby vodního kamene.
 • Velmi měkká voda bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí.

Tvrdost a zdravotní hledisko

Z hlediska použití vody pro pitné účely je žádoucí určitý obsah vápníku a hořčíku, neboť se jedná o tzv. biogenní prvky, potřebné pro lidský organizmus. Vápník je důležitý pro správný vývoj zubů a kostí, ale i pro svaly, nervy a správnou srdeční činnost. Při jeho nedostatku hrozí osteoporóza nebo například i vysoký krevní tlak. Nedostatkem hořčíku v organizmu se zvyšuje riziko vysokého tlaku, srdečních arytmií, infarktu nebo dokonce cukrovky. Demineralizovaná voda není určena k požívání.

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, uvádí jako doporučenou (ze zdravotního hlediska) hodnotu tvrdosti pitné vody (sumy vápníku a hořčíku) 2 - 3,5 mmol/l. Pokud se využívají přírodní zdroje s tvrdostí mimo tento interval, tvrdost se neupravuje. Zároveň však není dovoleno v procesu výroby pitné vody uměle snižovat koncentraci vápníku a hořčíku pod tzv. mezní hodnoty (pro vápník 30mg/l a pro hořčík 10mg/l).