Přehled starších tiskových zpráv


 Přerov, 15. dubna 2015

Řádná valná hromada

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 15. května 2015 od 10.00 hodin v předsálí Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov.

Bližší informace naleznete ZDE:


Přerov, 19. března 2015

22. březen - Světový den vody

         

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. nabízí při příležitosti oslavy Světového dne vody široké veřejnosti  možnost návštěvy a prohlídku našich větších zařízení. Zpřístupněny k návštěvě budou naše čistírny odpadních vod v Přerově, Hranicích a Lipníku n. B. a Úpravna pitné vody v Troubkách. Veřejnosti nabízíme možnost seznámit se s procesy čištění odpadních vod a s úpravou pitné vody, je možnost posoudit úroveň provozu, složitost postupů i rozsah technologie čištění i úpravy vody.

Návštěva zařízení bude umožněna dne 20. března 2015 od 8.00 do 14.00 hodin a 21. března od 8.00 do 12.00 hodin. Vaši návštěvu nám prosím oznamte na tyto adresy:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                  pro návštěvu  ČOV Přerov

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.              pro návštěvu ČOV Hranice a ČOV Lipník

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                pro návštěvu ÚV Troubky

Těšíme se na Vaši návštěvu a jsme rádi, že bedeme moci prezentovat úroveň procesů při čištění odpadních vod a při úpravě pitné vody.

                                                           

Ing. Miroslav Dundálek

ředitel společnosti


Přerov, 2. prosince 2014

Ceny vodného a stočného pro rok 2015

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1.1.2015 nedochází ke změně cen vodného, které zůstává na úrovni roku 2014. Stočné se k 1.1.2015 navyšuje o 1,- Kč/m3 včetně DPH. Ceny vodného a stočného pro rok 2015 jsou:

Cena v Kč/m3 bez DPH včetně 15 % DPH
vodné 36,52 42,00
stočné 26,96 31,00

- cena vodného  je za 1 m3, t.j. za 1000 litrů odebrané pitné vody
- cena stočného je za 1 m3, t.j. za 1000 litrů odvedené odpadní vody veřejnou kanalizací a za její vyčištění.


Odečty vodoměrů u velkoodběratelů budou provedeny po 1.1.2015.
U obyvatelstva a maloodběratelů nebude prováděn mimořádný odečet stavu vodoměrů. Odběratelé, kterým se účtuje stočné, mají možnost nahlásit stavy svých vodoměrů k 31.12.2014, nejpozději do 6.1.2015 některou z níže uvedených možností:

 • osobně na zákaznickém centru v Přerově, Šířava 482/2
 • telefonicky ( 581 299 135, 581 299 130, 581 299 185, 581 299 128 )
 • elektronickou poštou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • elektronickým formulářem na www.vakpr.cz - Formulář pro mimořádný samoodečet

Pokud odběratel tuto možnost nevyužije, bude při fakturaci provedeno rozdělení odběru do 31.12.2014 a po 1.1.2015 propočtem jako v minulých letech. Tyto propočty budou uvedeny na fakturách vystavených v řádných fakturačních cyklech.


Přerov, 2. října 2014

Informace akcionářům pro využití přednostního práva na upisování nových akcií společnosti

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. pověřené valnou hromadou společnosti konanou dne 16.5.2014 rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti.
      Bližší informace k této problematice stejně jako k upisování akcií naleznete v této příloze.


Přerov, 5. září 2014

Řádná valná hromada

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu na 8. říjen 2014 (středa) od 14.00 hodin v předsálí Městského domu v Přerově, Kratochvílova 148/1.
 


Přerov, 9. července 2014

Telefonické kontaktování zákazníků VaKu Přerov

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., stejně jako ostatní vodárenské společnosti, je povinna dle platné legislativy uzavřít se svými zákazníky nové smlouvy. Součástí těchto nových smluv jsou mimo jiné i údaje o zákaznících, které doposud společnost VaK Přerov neměla potřebu shromažďovat.

Z tohoto důvodů mohou být zákazníci společnosti VaK Přerov telefonicky kontaktování pracovníky zákaznického centra společnosti za účelem aktualizace údajů potřebných k uzavření nové smlouvy.

Toto telefonické kontaktování je vždy vedeno výlučně z telefonních čísel společnosti VaK Přerov, tedy čísel začínajících na :

 581 299 xxx,

nikdy ne ze skrytých či  mobilních telefonních čísel.

Tímto se společnost VaK Přerov omlouvá za krátké vyrušení a děkuje zákazníkům za vstřícnost a spolupráci při realizaci této zákonné povinnosti.

Pro detailní informace klikněte ZDE


Přerov, 15. dubna 2014

Řádná valná hromada

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu na den 16. května 2014 (pátek) od 10.00 hodin v hlavním sále Městského domu v Přerově, Kratochvílova 148/1.

Více informací získáte ZDE.


Přerov, 15. dubna 2014

  Upozornění zákazníkům na nekalé jednání

Dovolujeme si upozornit zákazníky společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. na nekalé jednání firmy Jaroslav Kanči. Bližší informace se můžete dočíst ZDE.


Přerov, 6. března 2014

Světový den vody

         

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje, že v rámci oslav Světového dne vody budou pro zájemce dne 21. března 2014 (pátek) v době od 8.00 do 13.00 hodin a v sobotu 22. března 2014 v době od 8.00 do 11.00 hodin zpřístupněny veřejnosti k návštěvě prostory čistíren odpadních vod v Přerově, Hranicích a v Lipníku n.B.

Zájemci tak budou mít možnost prohlédnout si ve svém městě objekty čistírny odpadních vod, seznámit se s čistírenskou technologií a také se přesvědčit o kvalitě vyčištěné odpadní vody. Prohlídky budou probíhat organizovaně a budou zahájeny vždy v celou hodinu.

Žádáme zájemce nebo skupiny, aby se přihlásili k exkurzi na níže uvedených e-mailových adresách:

     ČOV Přerov – Henčlov                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

     ČOV Hranice                                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

     ČOV Lipník n.B.                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Těší nás, že budeme moci prezentovat veřejnosti naše zařízení a úroveň jejich provozu.


Přerov, 12. února 2014

 Změna adresy sídla společnosti

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje, že z důvodu zrušení původní adresy Šířava 482/21 Ministerstvem vnitra došlo k úpravě korespondenční adresy společnosti na nově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I - Město
750 02 Přerov

Společnost VaK Přerov stále sídlí ve stejných prostorách a uvedená změna nemá žádný vliv na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb.

vedení společnosti


Přerov, 2. ledna 2014

Cenové oznámení

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. oznamují v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění a na základě podmínek stanovení ceny stočného pro odběratele v obcích Luková a Brodek u Přerova napojené na kanalizaci v majetku Městyse Brodek dle Smlouvy o nájmu a provozování kanalizace uzavřené dne 30. 12. 2013 cenu platnou od 1. 1. 2014.

Cena v Kč/m3 cena bez DPH cena včetně  15 % DPH
stočné 30,96 35,60

Cena stočného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace.

 Kalkulaci stočného pro rok 2014 naleznete ZDE.


Přerov, 9. prosince 2013

Ceny vodného a stočného pro rok 2014

    Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1.1.2014 dochází ke změně cen vodného a stočného takto:

Cena v Kč/m3 bez DPH včetně 15 % DPH
vodné 36,52 42,00
stočné 26,09 30,00

- cena vodného  je za 1 m3, t.j. za 1000 litrů odebrané pitné vody
- cena stočného je za 1 m3, t.j. za 1000 litrů odvedené odpadní vody veřejnou kanalizací a za její vyčištění.

Změna ceny zahrnuje  nárůst nákladů společnosti (surová voda, PHM, materiálové vstupy).

Zvýšení cen proti r.2013 představuje včetně DPH u vodného částku 1,- Kč/m3, u stočného je navýšení o 0,50 Kč/m3. Celkový nárůst cen vodného a stočného je tedy 1,50 Kč, což představuje navýšení o 2,1 %.

Zvýšení ceny znamená u 1 osoby průměrný nárůst nákladů na vodné 35 Kč/rok a u stočného potom 17,50 Kč/rok. 

Odečty vodoměrů u velkoodběratelů budou provedeny po 1.1.2014.
U obyvatelstva a maloodběratelů nebude prováděn mimořádný odečet stavu vodoměrů. Odběratelé však mají možnost nahlásit stavy svých vodoměrů k 31.12.2013, nejpozději do 4.1.2014 některou z níže uvedených možností:

 • osobně na zákaznickém centru v Přerově, Šířava 482/21
 • telefonicky ( 581 299 135, 581 299 130, 581 299 185, 581 299 128 )
 • elektronickou poštou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • elektronickým formulářem na www.vakpr.cz 

  Pokud odběratel tuto možnost nevyužije, bude při fakturaci provedeno rozdělení odběru do 31.12.2013 a po 1.1.2014 propočtem jako v minulých letech. Tyto propočty budou uvedeny na fakturách vystavených v řádných fakturačních cyklech.


Přerov, 29. listopadu 2013 

 Upozornění zákazníkům na podvodné jednání

Vzhledem k tomu, že jsme byli informováni o lidech, kteří se vydávají za zaměstnance vodáren a navštěvují domácnosti s tvrzením, že jdou odebírat vzorky vody, považujeme za potřebné vysvětlit občanům naše postupy.
Laboratoř pitných vod naší společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. posílá vzorkaře na odběry vzorků k zákazníkům pouze v době ranní pracovní směny, tj. od 6:30 do 14:30 hodin. Jiná doba přichází v úvahu pouze v případě nečekaných havárií. Vzorkovací auto je obvykle bílá dodávka s logem VaK, může být použito i jiné auto (obvykle barvy modré), v každém případě s logem VaK. Vzorkař má pracovní oděv s logem VaKu na zádech. Vzorkovat mohou i laborantky, ty chodí mimo zimní období v bílých pláštích. Vzorkaři mohou prokázat svou totožnost pracovním průkazem s fotografií. Na místě měří naši pracovníci pouze koncentraci volného chloru ve vodě, zbytek analýz probíhá v laboratoři. V případě, že by výsledky nesplňovaly požadavky platné legislativy, informujeme pracovníky KHS a ihned zahájíme činnosti vedoucí k odstranění závady. Námi dodávaná pitná voda splňuje požadavky platných předpisů a nevyžaduje doúpravu vody na kohoutku.
Pokud se osoba domáhá provedení kontroly pitné vody jiným způsobem bez prokázání příslušnosti k VaK Přerov nebo dokonce nabízí podomní prodej nejrůznějších domácích zařízení na úpravu vody, pak to není náš zaměstnanec.
V případě pochybností mohou zákazníci vždy zavolat na tel. č.581 202 094 nebo 800 167 427, což je dispečink s nepřetržitou službou.

 

vedení společnosti


Přerov, 17. dubna 2013

Řádná valná hromada

     Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje akcionářům, že je na den 24. května 2013 svolána řádná valná hromada.

Více informací je v přiloženém oznámení  ZDE .


Přerov, 10. prosince 2012

Upozornění na mrazivé počasí

Společnost vodovody a kanalizace Přerov upozorňuje tímto odběratele pitné vody, že v důsledku mrazivého počasí může dojít k zamrznutí vnitřní části vodovodní přípojky a následně k prasknutí vodoměru.Chtěli bychom tímto apelovat na vlastníky rodinných domů, zejména těch neobydlených, rekreačních chat, chalup a venkovních vodoměrných šachet, aby si majitelé provedli kontrolu zabezpečení přípojek proti zamrznutí. Stačí nedovřené okénko do sklepa a dojde k zamrznutí přípojky, poté k prasknutí vodoměru, následně k úniku vody, kterou musí odběratel zaplatit a k poškození majetku.

Jedinou prevencí je řádné zateplení, zakrytí sklepních okének polystyrénem a podobně. Pokud by došlo k prasknutí vodoměru, je nutno ihned kontaktovat Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s., telefon 800 167 427, 581 202 094 a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Přerov, 25. července 2012

 Upozornění odběratelům

Dne 24.7.2012 se objevilo v Hranicích Na Struhlovsku OZNÁMENÍ, kde blíže neznámá osoba vyslovuje podezření na závadnou a znečištěnou vodu, která údajně způsobuje vážné zdravotní problémy.

Současně nabízí v období od 24.7. do 27.7.2012 provedení blíže nespecifikovaného měření.

  

V této souvislosti upozorňujeme naše odběratele, že pitná voda dodávaná z vodovodů naší společnosti na území okresu Přerov splňuje veškeré požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou jsou stanoveny hygienické požadavky na pitnou vodu a kvalita je průběžně kontrolována.

Jakékoliv inzerované kontroly jsou nadbytečné a navíc podezřelé. Vyzýváme odběratele, aby na tyto nabídky nereflektovali. Vystavují se nebezpečí zcela zbytečných plateb nebo i případné majetkové újmě.

Uvedenou inzerci jsme 24.7.2012 předali k šetření Policii ČR v Hranicích. 

Ing. Miroslav Dundálek v.r.

ředitel společnosti


Přerov, 16. dubna 2012

 Řádná valná hromada

     Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje akcionářům, že je na den 18. května 2012 svolána řádná valná hromada. 

Více informací je v přiloženém oznámení ZDE.


Přerov, 6.března 2012

 Světový den vody 

         
Dne 23. března 2012 (pátek) v době od 8.00 do 13.00 hodin a v sobotu 24. března 2012 v době od 8.00 do 11.00 hodin budou zpřístupněny veřejnosti k návštěvě prostory čistíren odpadních vod v Přerově, Hranicích a v Lipníku n.B. a rovněž i objekt úpravny vody v Troubkách. Zájemci tak budou mít možnost prohlédnout si ve svém městě objekty čistírny odpadních vod, seznámit se s čistírenskou technologií a také se přesvědčit o kvalitě vyčištěné odpadní vody. Stejně i na úpravně vody v Troubkách je možno se seznámit s úpravárenským procesem při úpravě pitné vody. Prohlídky budou probíhat organizovaně a budou zahájeny vždy v celou hodinu.

Žádáme zájemce nebo skupiny, aby se přihlásili k exkurzi na níže uvedených e-mailových adresách:


ČOV Přerov – Henčlov                         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ČOV Hranice                                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ČOV Lipník n.B.                                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Úpravna vody Troubky                          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Těšíme se, že budeme moci prezentovat veřejnosti naše zařízení a úroveň jejich provozu.

Ing. Miroslav Dundálek
ředitel společnosti


Přerov, 20.prosince 2011

Re-certifikační audit integrovaného systému managementu.

Ve dnech 12. - 15.12.2011 provedli pracovníci Lloyd´s Register EMEA Praha u naší společnosti re-certifikační audit zavedeného systému IMS . Všechna kontrolovaná pracoviště prokázala náš vysoký standard ve všech formálních i praktických činnostech a potvrdila jejich soulad s normami ISO 9001:2008 a 14001:2004 a se zavedenou dokumentací integrovaného systému managementu.
Všichni vedoucí pracovníci, ale i jejich podřízení na všech prověrovaných úrovních prokázali vysokou úroveň plnění požadavků, znalostí a praktických postupů v souladu s dokumentací IMS. Auditoři neshledali při prověřování žádné neshody a naopak v závěrečné zprávě prakticky ve všech oddílech vyzdvihli vysokou úroveň naší práce a dosahovaných výsledků, plnění všech požadavků norem ISO a především neustálé zlepšování v oblastech provozu všech zařízení, péče o životní prostředí, v podpoře všech procesů systémy IT a dispečinku .
     Obhajobou certifikátu byla završena další etapa naší práce. Jsem osobně rád, že certifikace není chápána jako nepotřebné zlo, ale že nastavené principy a postupy se staly součástí naší práce a je bezesporu jedním z východisek pro dosahování výborných výsledků naší společnosti. 

Ing. Miroslav Dundálek
ředitel společnosti


Přerov, 1. prosince 2011

Ceny vodného a stočného pro rok 2012

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1.1.2012 dochází ke změně cen vodného a stočného takto:

Cena v Kč/m3 bez DPH včetně 14 % DPH
 vodné 34,21 39,00
 stočné 24,56 28,00

- cena vodného je za 1 m3,t.j. za 1000 litrů odebrané pitné vody
- cena stočného je za 1 m3, t.j. za 1000 litrů odvedené odpadní vody veřejnou kanalizací
a za její vyčištění.

Změna ceny reprezentuje zvýšení DPH z 10% na 14% a také nárůst nákladů společnosti (energie, surová voda ).

Zvýšení cen oproti r. 2011 představuje včetně DPH u vodného částku 2,- Kč/m3, z toho je nárůst DPH činí 1,43 Kč, u stočného částku 2,50 Kč/m3, z toho nárůst DPH je 1,12 Kč. Celkový nárůst cen vodného a stočného je 4,50 Kč, což představuje zvýšení o 7,2%, z toho zákonem zvýšené DPH o 2,55 Kč představuje 4,1 % a ostatní zvýšení nákladů Vak 1,95 Kč pouze 3,1 %.

Zvýšení ceny vodného a stočného znamená u 4-členné rodiny průměrný nárůst nákladů na tyto služby 540 Kč/rok, co odpovídá 45 Kč/měsíc. 

Odečty vodoměrů u velkoodběratelů budou provedeny po 1.1.2012.

U obyvatelstva a maloodběratelů nebude prováděn mimořádný odečet stavu vodoměrů. Odběratelé mají možnost nahlásit stavy svých vodoměrů k 31.12.2011, nejpozději do 5.1.2012

 • osobně na zákaznickém centru v Přerově, Šířava 482/21
 • telefonicky (581299135, 581299130, 581299185, 581 299 128)
 • elektronickou poštou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokud tuto možnost odběratel nevyužije, bude při fakturaci provedeno rozdělení odběru do 31.12.2011 a po 1.1.2012 propočtem jako v minulých letech. Tyto propočty budou uvedeny na fakturách, vystavených v řádných fakturačních cyklech.


 Přerov, 11. října 2011

Aktuální vyjádření ke kvalitě pitné vody naleznete ZDE.


  Přerov, 18. dubna 2011

Řádná valná hromada

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 20. května 2011 od 10.00 hodin v hotelu JANA, Koliby 2, Přerov.
Bližší informace naleznete na pozvánce ZDE.


Přerov 15. prosince 2010

Ceny vodného a stočného pro rok 2011

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1.1.2011 dochází ke změně cen vodného a stočného takto:

Cena v Kč/m3 bez DPH včetně 10 % DPH
vodné 33,64 37,00
stočné 23,18 25,50

- cena vodného je za 1 m3,t.j. za 1000 litrů odebrané pitné vody
- cena stočného je za 1 m3, t.j. za 1000 litrů odvedené odpadní vody veřejnou kanalizací a za její vyčištění.

       Zvýšení cen proti r.2010 představuje včetně DPH u vodného částku 1,- Kč/m3. Hlavní příčinou tohoto zvýšení je zavedení poplatku za odběr povrchové vody z  jezer v Tovačově ve výši 6 Kč/m3 od 1.9.2010. U stočného je to zvýšení o částku 1,50 Kč/m3. Zde je hlavním důvodem zařazení nových investic do majetku společnosti v hodnotě cca 0,5 mld.Kč a z toho pramenící odpisy majetku.

  Odečty vodoměrů u velkoodběratelů budou provedeny po 1.1.2011.
U obyvatelstva a maloodběratelů nebude prováděn mimořádný odečet stavu vodoměrů. Odběratelé však mají možnost nahlásit stavy svých vodoměrů k 31.12.2010, nejpozději do 6.1.2011 některou z níže uvedených možností:

 • osobně na zákaznickém centru v Přerově, Šířava 482/21
 • telefonicky ( 581 299 135, 581 299 130, 581 299 185, 581 299 128 )
 • elektronickou poštou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokud odběratel tuto možnost nevyužije, bude při fakturaci provedeno rozdělení odběru do 31.12.2010 a po 1.1.2011 propočtem jako v minulých letek. Tyto propočty budou uvedeny na fakturách vystavených v řádných fakturačních cyklech.


Přerov, 18. května 2010

 Informace odběratelům pitné vody během povodní - květen 2010

 Při povodňových stavech došlo v ranních hodinách 17.5.2010 k vylití řeky Bečvy do vodárenského prameniště v Ústí. Toto prameniště je zdrojem pitné vody skupinového vodovodu Záhoří, na nějž je napojeno 20 obcí. Po spotřebování pitné vody z vodojemů jsou obyvatelé zásobeni pitnou vodou z cisteren. Běžná dodávka vody bude postupně obnovena po opadnutí povodně a vyčištění prameniště.

Pitná voda všem ostatním odběratelům je dodávána plynule. Je přiváděna jednak z Ostravského oblastního vodovodu přivaděčem do Hranic a dále do Přerova a jednak z Úpravny vody v Troubkách, na níž proběhla řada opatření proti zaplavení. Ostatní vodárenské zdroje jsou mimo dosah povodní.

S případnými dotazy na zásobení pitnou vodou a odvádění odpadních vod je možné se obrátit na dispečink VaK Přerov, a.s. bezplatnou linku 800 167 427.


Přerov, 31. března 2010

Řádná valná hromada

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 21. května 2010 od 10.00 hodin v předsálí Městského domu v Přerově, Kratochvílova 1, Přerov.
Bližší informace naleznete na pozvánce ZDE.


Přerov 6.1.2010

Informace odběratelům pitné vody

 Sdělujeme našim odběratelům pitné vody, že ve dnech 3.1. až 5.1.2010 mohli zaznamenat změnu v zabarvení pitné vody, především v oblasti Přerova – Předmostí a na Velké Dlážce.

Příčinou přechodného zakalení byl výskyt poruch čerpání vody ze zdroje Tovačov pro úpravnu vody v Troubkách a také porucha vodovodního řadu v Předmostí. Abychom v dané situaci zamezili delšímu přerušení dodávky vody ve větší oblasti, provedli jsme opatření na vodovodní síti, v důsledku kterého došlo k přesměrování toku vody v potrubí, což bylo příčinou vzniku zákalů vody.

V současné době je vodárenský systém uveden do běžného provozního stavu.

Za způsobené problémy se odběratelům omlouváme.


Přerov, 1. prosince 2009

Ceny vodného a stočného pro rok 2010

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1.1.2010 dochází ke změně cen vodného a stočného takto:

Cena vodného a stočného v roce 2010

Cena v Kč/m3 bez DPH včetně 9 % DPH
vodné 32,73 36,00
stočné 21,82 24,00

- cena vodného je za 1 m3, t.j. za 1000 litrů odebrané pitné vody
- cena stočného je za 1 m3, t.j.za 1000 litrů odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace  

 Zvýšení cen proti r.2009 představuje včetně DPH u vodného částku 2,- Kč/m3, u stočného částku 2,- Kč/m3. V této ceně je již promítnuto zvýšení DPH o 1%.

Odečty vodoměrů u velkoodběratelů budou provedeny po 1.1.2010.
U obyvatelstva a maloodběratelů nebude prováděn mimořádný odečet stavu vodoměrů. Odběratelé však mají možnost nahlásit stavy svých vodoměrů k 31.12.2009 nejpozději do 6.1.2009 některou z níže uvedených možností:

   * osobně na zákaznickém centru v Přerově, Šířava 482/21
   * telefonicky (581299135, 581299130, 581299185)
   * elektronickou poštou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokud odběratel tuto možnost nevyužije, bude při fakturaci provedeno rozdělení odběru do 31.12.2009 a po 1.1.2010 propočtem. Tyto propočty budou uvedeny na fakturách vystavených v řádných fakturačních cyklech.


 Přerov, 1. listopadu 2009

Datová schránka společnosti

Společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (IČ 47674521) byla přidělena datová schránka jfyvg6t. Společnost je připravena přijímat i odesílat zprávy touto technologií.


Přerov, 10. června 2009

Výstavba kanalizace byla ukončena s několikaměsíčním předstihem

Výstavba kanalizace jako součásti projektu " Zlepšování kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy", byla oproti plánovanému termínu dokončení zvládnuta s pětiměsíčním předstihem. Tento projekt byl spolufinancován z Fondu soudržnosti Evropské unie.


Přerov, 4. května 2009

Řádná valná hromada

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se koná dne 22. května 2009 v 10.00 hodin v konferenčním sále hotelu Jana v Přerově, ul. Koliby 2.
Bližší informace naleznete na pozvánce ZDE (86 kB, formát pdf).


Přerov, 10. prosince 2008

Ceny vodného a stočného pro rok 2009

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1.1.2009 dochází ke změně cen vodného a stočného takto:

Cena v Kč/m3 bez DPH včetně 9 % DPH
vodné 31,19 34,00
stočné 20,18 22,00

  Zvýšení cen proti r.2008 představuje včetně DPH u vodného částku 1,- Kč/m3, u stočného částku 2,- Kč/m3.
Odečty vodoměrů u velkoodběratelů budou provedeny po 1.1.2009.
U obyvatelstva a maloodběratelů nebude prováděn mimořádný odečet stavu vodoměrů. Odběratelé mají však možnost nahlásit stavy svých vodoměrů k 31.12.2008 nejpozději do 9.1.2009 některou z níže uvedených možností:

Pokud odběratel tuto možnost nevyužije, bude při fakturaci provedeno rozdělení odběru do 31.12.2008 a po 1.1.2009 propočtem. Tyto propočty budou uvedeny na fakturách, vystavených v řádných fakturačních cyklech.


Přerov, 3. prosince 2008

Projekt Zlepšování kvality vod v regionu

Společnost Vodovody akanalizace Přerov, a.s. realizuje v období let 2007 až 2009 stavbu
"ZLEPŠENÍ KVALITY VOD V OBLASTI SOUTOKU ŘEK BEČVY A MORAVY",
na kterou obdržela dotaci z Fondu soudržnosti z EU. Bližší informace o celém projektu jakož i rámcový harmonogram dílčích činností naleznete v přiložených materiálech: 

17. srpna 2007 Základní informace k projektu, část první
  Základní informace k projektu, část druhá
11. února 2008 Výstavba kanalizace úspěšně pokračuje.
12. března 2008 Vyhodnocení výstavby kanalizace v roce 2007 a výhled na rok 2008.
28. listopadu 2008 Rozkopané ulice zmizí ještě před Vánocemi.

Přerov, 22. dubna 2008

Řádná valná hromada

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se koná dne 16. května 2008 v 9.30 hodin v konferenčním sálehotelu Jana v Přerově, ul. Koliby 2.

Bližší informace naleznete na pozvánce ZDE.

Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2007 je umístěn ZDE.


Přerov, 25. ledna 2008

Změna telefonních čísel

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje, že došlo na pracovišti "Čistírna odpadních vod Přerov", adresou 75002 Přerov-Henčlov k rozšíření počtu telefonních linek s následujícími novými telefonními čísly:

Nová telefonní čísla

pracoviště Tel. číslo OD Tel. číslo DO Fax
Čistírna odpadních vod 581 299 060 581 299 064 581 299 066
Laboratoř odpadních vod 581 299 075 581 299 076 581 299 077

Původní čísla nebudou od 1. února 2008 nadále využívána.


Přerov, 20. prosince 2007

Organizační změna ve společnosti k 1.1.2008

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. přistupuje s platností od 1. ledna 2008 k realizaci důležité organizační změny společnosti s cílem dále zkvalitnit a zefektivnit svou činnost. Bližší informace k těmto změnám naleznete ZDE.


Přerov, 12. prosince 2007

Ceny vodného a stočného pro rok 2008

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1.1.2008 budou zavedeny nové ceny vodného a stočného, které schválilo představenstvo společnosti takto (vč. DPH):

Vodné 33,00 Kč/m3
Stočné 20,00 Kč/m3

Důvodem pro navýšení cen vodného a stočného je především proklamované výrazné zvýšení ceny el. energie, růst cen služeb, cen PHM, další inflační vlivy a pokles odběrů vody.

V další řadě musí VaK Přerov, a.s. do roku 2010 splnit požadavky Evropské unie na kvalitu vypouštěných odpadních vod. Proto již nyní realizuje investiční akci za zhruba půl miliardy korun na modernizaci a výstavbu kanalizační sítě a ČOV. Vzhledem k tomu zvýší společnost od ledna ceny vodného a stočného o 9,28 %. Do cen se také promítne zvýšení sazby DPH z 5% na 9%.

I přes značné úspory v ostatních nákladech nelze nárůst cen zastavit. Celkové zvýšení ceny vodného a stočného proti r.2007 představuje včetně DPH částku v součtu 4,50 Kč/m3.

Pro odběratele - občana to znamená finanční dopad ve výši 0,44 Kč/den, nebo 160 Kč/rok, při průměrné spotřebě 95 litrů na osobu a den, která představuje průměrný odběr u naší společnosti.

Odpočty vodoměrů u velkoodběratelů budou provedeny po 1.1.2008. U obyvatelstva a maloodběratelů nebude prováděn mimořádný odečet stavu vodoměrů, ale při fakturaci bude provedeno rozdělení odběru do 31.12.2007 a po 1.1.2008 propočtem. Tyto propočty budou uvedeny na fakturách vystavených v řádných fakturačních cyklech.


Přerov, 17. srpna 2007

Projekt Zlepšování kvality vod v regionu

Společnost Vodovody akanalizace Přerov, a.s. realizuje v období let 2007 až 2009 stavbu
"ZLEPŠENÍ KVALITY VOD V OBLASTI SOUTOKU ŘEK BEČVY A MORAVY",
na kterou obdržela dotaci z Fondu soudržnosti z EU. Bližší informace o celém projektu jakož i rámcový harmonogram dílčích činností naleznete v přiložených materiálech:


Přerov, 9.dubna 2007

Řádná valná hromada

  Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se koná dne 11. května 2007 v 9.30 hodin v konferenčním sále hotelu Jana v Přerově, ul. Koliby 2.

Bližší informace naleznete ZDE.


Přerov, 29. prosince 2006

Oznámení o konání veřejné nedobrovolné dražby listinných akcií

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 482/21, PSČ 750 02 Přerov, IČ: 476 74 521 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 675 tímto v souladu s ust. § 39, 40 a 43 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o z n a m u j í,

že se dne 16.2.2007, v 9:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., na adrese Přerov I - Město, Šířava 482/21, PSČ 750 02 Přerov, bude konat veřejná nedobrovolná dražba 6 030 kusů kmenových listinných akcií ve jmenovité hodnotě 1000 Kč na akcii, znějících na majitele, nekótovaných, vydaných navrhovatelem.

Bližší informace naleznete ZDE.


Přerov, 1. prosince 2006

Ceny vodného a stočného pro rok 2007

Představenstvo společnosti "Vodovody a kanalizace Přerov, a.s." oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1.1.2007 budou zavedeny nové ceny vodného a stočného, které schválilo představenstvo společnosti takto (vč. DPH):

Vodné 29,50 Kč/m3
Stočné Stočné 19,00 Kč/m3

Důvodem pro navýšení cen vodného a stočného je očekávané zvýšení cen vstupů, zejména elektřiny, ale také neustálý pokles množství spotřebované vody odběrateli. I přes značné úspory v ostatních nákladech nelze nárůst cen zastavit. Celkové zvýšení ceny proti roku 2006 představuje 2,50 Kč/m3, což je 5,44 %.

Pro odběratele - občana to znamená finanční dopad ve výši 0,24 Kč/den, nebo 85,50 Kč/rok, při průměrné spotřebě 95 litrů na osobu a den, která je zjištěná z údajů u naší společnosti. 

Odpočty vodoměrů u velkoodběratelů budou provedeny po 1.1.2007. Žádáme proto odběratele o umožnění vstupu našim pracovníkům do jejich objektů z důvodu provedení odpočtu.

U obyvatelstva a maloodběratelů nebude prováděn mimořádný odečet stavu vodoměrů, ale bude provedeno rozdělení odběru do 31.12.2006 a po 1.1.2007 propočtem. Tyto propočty budou uvedeny na fakturách, vystavených v řádných fakturačních cyklech.


Přerov, 27. října 2006

Stavba na zlepšení čistoty vod v okrese Přerov bude zahájena v únoru 2007

Dne 20.10.2006 podepsali zástupci investora Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. s vítězem tendru na zhotovitele OHL ŽS, a.s. smlouvu o dílo na realizaci významné vodohospodářské investice v okrese Přerov s názvem "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy".

Jedná se o dosud největší investici, kterou budou Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. ve své 13-ti leté historii realizovat.

Náklady stavby dosáhnou dle uzavřené smlouvy 456 mil.Kč + DPH, přičemž Evropská unie poskytne na realizaci projektu prostřednictvím Fondu soudržnosti dotaci ve výši 213 mil.Kč.

Stavba bude realizována od února 2007 do září 2009 a zahrnuje výstavbu a rekonstrukce kanalizací v Kojetíně, Přerově, Hranicích IV - Drahotuších a rekonstrukci ČOV v Lipníku n.B.

Souběžně byla podepsána i smlouva na dodávku služeb "správce stavby", kterým bude sdružení firem Centroprojekt, a.s. a VRV, a.s.

MUDr. Michal Chromec Ing. Miroslav Dundálek
předseda představenstva ředitel společnosti

Přerov, 26. října 2006

Evropská komise udělila pomoc z fondu soudržnosti projektu "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy"

Evropská komise rozhodla v prosinci 2005 ve prospěch žádosti Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s. o dotaci z Fondu soudržnosti a udělila finanční pomoc z tohoto fondu projektu "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy".

Skupinový projekt "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy" je tvořen skupinou čtyř projektů, které řeší odvádění a zlepšení čištění odpadních vod a současně zamezení nekontrolovatelných úniků vod ze stávajících sítí v oblasti středního povodí řeky Moravy. Jedná se o aglomerace Kojetín, Hranice IV - Drahotuše, Přerov a Lipník nad Bečvou. Právě tento projekt získal rozhodnutí Evropské komise o finanční pomoci z Fondu soudržnosti. Evropská unie tak z výše uvedeného fondu poskytne podporu 61 % z uznatelných nákladů projektu, což představuje dotaci 7 547701 Eur.

Projekt počítá s rekonstrukcí stávající stokové sítě a její dostavbou v Kojetíně, rekonstrukcí některých kmenových a hlavních uličních stok v Přerově , výstavbou splaškové kanalizace v Hranicích IV - Drahotuších a s rekonstrukcí čističky odpadních vod v Lipníku nad Bečvou. Bude postaveno zhruba 12,4 km a rekonstruováno téměř 7,4 km kanalizace, bude postaveno 5 čerpacích stanic, vybudováno cca 5,2 km veřejných částí kanalizačních přípojek, 2400 obyvatel bude napojeno na kanalizaci a rekonstruována bude i čistička odpadních vod v Lipníku n.B. tak, aby splňovala přísné požadavky na kvalitu vyčištěné odpadní vody.

Realizace projektu významně přispěje ke zlepšení životního prostředí v oblasti likvidace odpadních vod v dotčených aglomeracích, a to v dlouhodobém časovém horizontu.

V současné době byla ukončena výběrová řízení na zhotovitele a správce stavby. Vítězem soutěže a zároveň budoucím zhotovitelem stavby se stala firma OHL ŽS, a.s. která nabídla investorovi nejvýhodnější podmínky. Stavbu bude realizovat za cenu 16 110 838 Eur + DPH, což při současném kurzu činí cca 456 mil.Kč.

Vítězem soutěže na správce stavby, který bude dohlížet na správné a kvalitní provedení díla je sdružení firem Centroprojekt - VRV. Cena prací zajišťovaných tímto správcem stavby bude činit 529 848 Eur + DPH. Stavba bude zahájena v únoru roku 2007 a dokončena v září 2009.

Mimo prostředky fondu soudržnosti se bude na krytí nákladů stavby podílet město Hranice částkou 30 mil.Kč, město Kojetín částkou 15,3 mil.Kč, předpokládá se dotace a půjčka ze SFŽP ČR do 10% tj. cca 35 mil.Kč. Zbylé prostředky, tj. cca 160 mil.Kč zajistí investor Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. z vlastních zdrojů a úvěrem.


Přerov, 25. října 2006

Zveřejnění výzvy k podání nabídek a prokázání kvalifikace na informační a propagační opatření

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. zveřejňují tímto výzvu k podání nabídek a prokázání kvalifikace na Informační a propagační opatření na stavbu "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy" - 2005 CZ 16 C PE 016 podle podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Bližší informace si můžete stáhnout ZDE


Přerov, 30. srpna 2006

Oznámení výsledku otevírání obálek

Dne 24. srpna 2006 proběhlo v sídle společnosti otevírání obálek s nabídkami na správce stavby a na zhotovitele pro stavbu "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy", která bude dotovaná z prostředků Fondu soudržnosti EU.

Do soutěže na správce stavby byla podána jediná nabídka sdružením firem Centroprojekt a.s. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Toto sdružení firem nabídlo zajištění služeb "Správce stavby" za cenu 630.519 EUR včetně DPH.

Do soutěže na zhotovitele - dodavatele stavebních prací podalo nabídky 5 firem nebo sdružení s těmito nabídkovými cenami:

OHL ŽS, a.s. 19 109 685 EUR
Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s. 20 942 476 EUR
Sdružení Geosan-Commodum-Berger 20 187 750 EUR
Sdružení Strabag 19 596 362 EUR
Soutok řek Bečvy a Moravy
Alpine Mayreder stavební společnost s.r.o. organizační složka
20 162 685 EUR

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Je předpoklad, že hodnotící komise provede vyhodnocení soutěže a zadavatel rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky do konce září 2006.


Lidové noviny, 12.července 2006

Druhá výzva k převzetí akcií

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Přerov I - Město, Šířava 482/21, PSČ 750 02 Přerov, IČ: 476 74 521 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 675 (dále jen "Společnost")

opakovaně vyzývá

akcionáře společnosti, kteří jsou v prodlení s převzetím akcií, aby si převzali své listinné akcie v dodatečné lhůtě od 13.7.2006 do 15.8.2006, v pracovních dnech úterý a čtvrtek v době od 9:00 do 17:00 hodin v sídle společnosti FINANCE Zlín, a.s. na adrese Zlín, nám. T. G. Masaryka 1280 (bývalý druhý dívčí internát nad Obchodní akademií).

Akcionáři si mohou své listinné akcie převzít taktéž v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., a to dne 20.7. 2006 v době od 9:00 do 17:00 hodin. Jiný termín lze dohodnout po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 577 217 375. Akcie nepřevzaté v této lhůtě budou v souladu s § 214 odst. 4 obchodního zákoníku prodány ve veřejné dražbě.

Bližší informace si můžete stáhnout ZDE


Přerov, 27. června 2006

Oznámení o vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2005

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. zveřejňuje ve smyslu zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a jeho novelizace č. 76/2006 Sb. § 36 vyúčtování položek, které v roce 2005 byly kalkulovány do ceny vodného a stočného.

Detailní informace naleznete ZDE.


Obchodní věstník, Lidové noviny, 26.dubna 2006

Řádná valná hromada

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti dne 31. května 2006 v 10.00 hodin v konferenčním sále hotelu Jana v Přerově, ul. Koliby 2.

Bližší informace naleznete ZDE.


Praha, Obchodní věstník, 5. dubna 2006

Výzva k převzetí akcií

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. v souvislosti s usnesením valné hromady společnosti ze dne 31.5.2005 vyzývá akcionáře společnosti k osobnímu převzetí listinných akcií.

Bližší informace si můžete stáhnout ZDE


Přerov, 19. ledna 2006

Olomoucký den, Zlínské noviny, Hranický den, Deník Vyškova, Nové Přerovsko, Prostějovský den, Moravský sever, Naše Valašsko, Slovácké noviny, Právo, MF Dnes, ČTK.

Evropská komise rozhodla ve prospěch žádosti Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s. o dotaci z Fondu soudržnosti a udělila tak finanční pomoc z tohoto fondu projektu:

"Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy"

Detailní informace naleznete ZDE.


Přerov, 7. prosince 2005

Ceny vodného a stočného pro rok 2006

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1. 1. 2006 budou zavedeny nové ceny vodného a stočného, které schválilo představenstvo společnosti takto (vč. DPH):

Vodné 28,00 Kč/m3
Stočné 18,00 Kč/m3

Odpočty vodoměrů u velkoodběratelů budou provedeny po 1.1.2006. Žádáme proto odběratele o umožnění vstupu našim pracovníkům do jejich objektů z důvodu provedení odpočtu. U obyvatelstva a maloodběratelů nebude prováděn mimořádný odečet stavů vodoměrů, ale bude provedeno rozdělení odběru do 31.12.2005 a po 1.1.2006 propočtem. Tyto propočty budou uvedeny na fakturách, vystavených v řádných fakturačních cyklech.

Důvodem pro navýšení cen vodného a stočného je očekávané zvýšení cen vstupů, zejména energií elektřiny a plynu, ale také neustálý pokles množství spotřebované vody odběrateli. I přes značné úspory v ostatních nákladech nelze nárůst cen zastavit. Celkové zvýšení ceny proti roku 2005 představuje 2,50 Kč/m3, což je 5,75 %. Pro odběratele - občana to znamená finanční dopad ve výši 0,24 Kč/den, 7,15 Kč/měsíc, nebo 85,50 Kč/rok, při průměrné spotřebě 95 litrů na osobu a den, která je zjištěná z údajů u naší společnosti.


Přerov, 19. června 2005

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
se sídlem : Přerov I-Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

o z n a m u j e,

  že v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. zpracovala informace o vyúčtování všech položek, které byly v uplynulém roce do ceny vody pitné a odkanalizované kalkulovány a porovnala s položkami v pravidlech pro stanovení výše vodného a stočného pro daný rok. Společnosti za rok 2004 nevznikla povinnost vrátit rozdíl odběrateli. Tyto informace jsou zveřejněny na internetových stránkách (www.vakpr.cz - volba O společnosti / údaje o hospodaření ) a na informačních tabulích v zákaznickém centru sídla společnosti a provozních budovách v Hranicích, Lipníku a Kojetíně.

Detailní informace naleznete ZDE.


Lidové noviny, 29. dubna 2005

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem v Přerově I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov. IČ: 47674521 zapsané Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 675

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat v konferenčním sále hotelu Jana v Přerově, ul.Koliby 2, dne31. května 2005 od 10.00 hodin.

Detaily k valné hromadě naleznete v přiložených dokumentech:
Pozvánka.pdf

Návrh na změnu stanov.pdf


Cena vodného a stočného v roce 2005, prosinec 2004

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1.1.2005 budou zavedeny nové ceny vodného a stočného(vč. DPH), které schválilo představenstvo společnosti takto :

Vodné 26,00 Kč/m3
Stočné 17,50 Kč/m3

Odpočty vodoměrů u velkoodběratelů budou provedeny po 1.1.2005. Žádáme proto odběratele o umožnění vstupu našim pracovníkům do jejich objektů z důvodu provedení odpočtu.

U obyvatelstva a maloodběratelů nebude prováděn mimořádný odpočet stavů vodoměrů, ale bude provedeno rozdělení odběru do 31. 12. 2004 a po 1. 1. 2005 propočtem. Tyto propočty budou uvedeny na fakturách, vystavených v řádných fakturačních cyklech.

Důvodem pro navýšení cen vodného a stočného bylo zvýšení cen vstupů zejména:

 • U vodného je to zejména zvýšení ceny a množství nakupované vody z Ostravského oblastního vodovodu proti roku 2004.
 • U stočného se cena zvyšuje z důvodu zvýšení poplatků za vypouštění odpadních vod do toků u dosud nerekonstruovaných ČOV a zařazení zrekonstruované ČOV Kojetín do odepisování.
 • Nárůst cen dalších vstupů byl kompenzován úsporou nákladů v jiných položkách.

Přerov, 19. června 2005

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
se sídlem : Přerov I-Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

o z n a m u j e,

že ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. zpracovala informace o vyúčtování položek, které byly v uplynulém roce do ceny vody pitné a odkanalizované kalkulovány a porovnala s položkami v pravidlech pro stanovení výše vodného a stočného pro daný rok. Společnosti za rok 2003 nevznikla povinnost podle § 36 odst. 5 vrátit rozdíl odběrateli. Tyto informace jsou zveřejněny na internetových stránkách (www.vakpr.cz - volba O společnosti / údaje o hospodaření) a na informačních tabulích v sídle společnosti a provozních budovách v Hranicích, Lipníku a Kojetíně.


Změna obchodních podmínek, 17. prosinec 2003

Představenstvo společnosti 16. prosince 2003 projednalo a schválilo nové znění obchodních podmínek, kde zásadní změnou je odstranění smluvních pokut vůči odběratelům za porušení sjednaných podmínek při odběru pitné vody případně při odvádění odpadních vod.
Rovněž byly zmírněny i smluvní pokuty za překročení limitů kanalizačního řádu u odběratelů - právnických osob. Současně představenstvo uložilo vedení společnosti neuplatňovat smluvní pokuty u odběratelů - občanů, kteří měli již dříve uzavřenou smlouvu s předchozí podobou obchodních podmínek. Tímto opatřením se nemění právní odpovědnost odběratelů stanovená zákonem č. 274/2001 Sb. včetně zde stanovených sankcí. Oznámení o změně obchodních podmínek včetně jejich znění bylo zasláno na obecní úřady.

Obchodní podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod si můžete stáhnout ZDE


Cena vodného a stočného v roce 2004, prosinec 2003

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1.1.2004 budou zavedeny nové ceny vodného a stočného(vč. DPH), které schválilo představenstvo společnosti takto:

Vodné 24,00 Kč/m3
Stočné 16,50 Kč/m3

Odpočty vodoměrů u velkoodběratelů budou provedeny po 1.1.2004. Žádáme proto odběratele o umožnění vstupu našim pracovníkům do jejich objektů z důvodu provedení odpočtu.

U obyvatelstva a maloodběratelů nebude prováděn mimořádný odpočet stavů vodoměrů, ale bude provedeno rozdělení odběru do 31. 12. 2003 a po 1. 1. 2004 propočtem. Tyto propočty budou uvedeny na fakturách, vystavených v řádných fakturačních cyklech.

Důvodem pro navýšení cen vodného a stočného bylo zvýšení cen vstupů zejména:

 • U vodného zvýšení poplatku státu za odběr podzemní vody ve smyslu §88 a §127 Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách na konečnou výši 2 Kč /m3, zvýšená výměna nových typů vodoměrů (mimo běžnou výměnu v rámci údržby) z důvodu vydání Rozhodnutí Českého metrologického institutu o "Zrušení schválení typu stanoveného měřidla", dle kterého již nelze od roku 2005 používat současné typy vodoměrů, nákup vody z Ostravského oblastního vodovodu a navýšení odpisů z důvodu nově pořízených investic.
 • U stočného se cena zvyšuje z důvodu zvýšení nákladů na pronajaté ČOV a zpracování Generelu kanalizační sítě.
 • Nárůst cen dalších vstupů byl kompenzován úsporou nákladů v jiných položkách.

 


Oznámení o zveřejnění údajů: Nové Přerovsko, Hranický týden, červen 2003

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
se sídlem : Přerov I-Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

o z n a m u j e

ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., § 36, odst. 5, že zpracovala informace o celkovém vyúčtování všech položek, které v r. 2002 kalkulovala do vodného a stočného a tyto zveřejnila na svých internetových stránkách (www.vakpr.cz) a na informačních tabulích v sídle společnosti a v provozních budovách v Hranicích, Lipníku a Kojetíně. Detailní informace ZDE.


Cena vodného a stočného v roce 2003, listopad 2002

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1.1.2003 budou zavedeny nové ceny vodného a stočného, které schválilo představenstvo společnosti takto (vč. DPH):

Vodné 21,10 Kč/m3
Stočné 16,00 Kč/m3

Odpočty vodoměrů u velkoodběratelů budou provedeny po 1.1.2003. Žádáme proto odběratele o umožnění vstupu našim pracovníkům do jejich objektů z důvodu provedení odpočtu.
  U obyvatelstva a maloodběratelů budou provedeny propočty podle skutečných odběrů za dané zúčtovací období a to do 31.12.2002 a od 1.1.2003, v poměru počtu dní v jednotlivých letech. Tyto propočty budou uvedeny na fakturách, vystavených v řádných fakturačních cyklech.