Přerov, 17. května 2009


Projekt Zlepšování kvality vod v regionu

(video)


Společnost Vodovody akanalizace Přerov, a.s. realizovala v období let 2007 až 2009 projekt
"ZLEPŠENÍ KVALITY VOD V OBLASTI SOUTOKU ŘEK BEČVY A MORAVY".
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti, jenž pomáhá snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi občany Unie. Oproti původním plánům byl projekt dokončen s několikaměsíčním předstihem. Projekt byl tvořen čtyřmi podprojekty, které řešily odvádění a zlepšení čištění odpadních vod a současně zamezení nekontrolovatelným únikům vod ze stávajících kanalizačních sítí v oblasti středního povodí řeky Moravy. Jedná se o aglomerace Kojetín, Hranice IV-Drahotuše, Přerov a rekonstrukci čistírny odpadních vod v Lipníku nad Bečvou.

VaK logo eu logo holzs logo sfzp logo

 Více informací o projektu naleznete v přiložených materiálech:

Příloha 1 - Slavnostní zahájení stavby
zahajeni
 Příloha 2 - Výstavba kanalizace úspěšně pokračuje ...
Projekt Zlepšování kvality vody Projekt Zlepšování kvality vody
Příloha 3 - Ukončení prací na Komenského ulici
Projekt Zlepšování kvality vody Projekt Zlepšování kvality vody
Příloha 4 - Výstavba kanalizace 2007 a výhled
Projekt Zlepšování kvality vody Projekt Zlepšování kvality vody
Projekt Zlepšování kvality vody Projekt Zlepšování kvality vody
Příloha 5 - Ukončení další části projektu
Projekt Zlepšování kvality vody Projekt Zlepšování kvality vody
Projekt Zlepšování kvality vody Projekt Zlepšování kvality vody
Projekt Zlepšování kvality vody
Příloha 6 - Rozkopané ulice zmizí před vánocemi
Projekt Zlepšování kvality vody
Příloha 7 - Čistírna odpadních vod v Lipníku
Projekt Zlepšování kvality vody Projekt Zlepšování kvality vody
Projekt Zlepšování kvality vody Projekt Zlepšování kvality vody
Příloha 8 - Ukončení stavby - leták
Projekt Zlepšování kvality vody

Ukončení stavby - závěrečné sdělení

 

Na níže uvedeném odkazu si můžete stáhnout průřezový videozáznam, který Vás detailněji seznámí s rozsahem projektu.

kinopaska   (200MB)