Zasílání aktualit

PřihlášeníPozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Přehled veřejných zakázek

 

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. zveřejňila 26.9.2016 následující výzvu na Zhotovitele a správce stavby „Dostavba kanalizace Hranice“.

 
Stavba sestává ze dvou částí:
 
a) „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001218, budou vybudovány tři (3) ucelené části díla: 
UČ 1: Retenční nádrž RN1A pravobřežní před ČOV (Bečva) 
           Retenční nádrž RN1B levobřežní u jezu (Bečva) 
           Retenční nádrž RN1D Šromotovo náměstí (Velička) 
UČ 2: Splašková kanalizace v ul. Pod Křivým a Havlíčkova 
UČ 3: Splašková kanalizace v Kropáčova a Tesaříkova 
Investorem této části  je a.s. Vodovody a kanalizace Přerov
 
b) V rámci projektu  „Vybudování dešťové kanalizace“, budou vybudovány dvě (2) UČ: 
UČ 1: Hranice I Pod Křivým – dešťová kanalizace 
UČ 2: Hranice – ul. Kropáčova a Tesaříkova – dešťová kanalizace 
Investorem dešťové kanalizace je Město Hranice
 
Bližší informace ohledně průběhu zadávacích řízení jsou uvedeny na profilu zadavatele na níže uvedeném odkazu.

--------------------

Veřejné zakázky vyhlášené společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. jsou publikovány na portále 

                                https://zakazky.vakpr.cz