Zasílání aktualit

Přihlášení


ID Otázka
10 Jste spokojeni s plynulostí dodávky pitné vody ?
Odpověď Počet Procenta Graf
velmi spokojen/a8764.93%
spíše spokojen/a4130.60%
spíše nespokojen/a21.49%
zcela nespokojen/a42.99%
Celkem: 134
11 Jak jste spokojeni s kvalitou pitné vody ?
Odpověď Počet Procenta Graf
velmi spokojen/a9460.26%
spíše spokojen/a5132.69%
spíše nespokojen/a42.56%
velmi nespokojen/a74.49%
Celkem: 156
12 Používáte vodu z kohoutku na pití ?
Odpověď Počet Procenta Graf
ano14386.14%
ne2313.86%
Celkem: 166
13 Víte kde získáte informace o kvalitě pitné vody, včetně její tvrdosti ?
Odpověď Počet Procenta Graf
v regionálním tisku106.37%
v zákaznickém oddělení VaKu2012.74%
na www.vakpr.cz12277.71%
na obecním úřadu53.18%
Celkem: 157
14 Co všechno podle Vás zahrnuje platba za stočné ?
Odpověď Počet Procenta Graf
odvedení odpadní vody do ČOV7525.08%
vyčištění vody před jejím vypuštěním do vodních toků7424.75%
poplatek za odběr vody ze zdrojů113.68%
cenu za spotřebovanou el. energii5117.06%
platbu za likvidaci odpadů4515.05%
všechny výše uvedené4314.38%
Celkem: 299
15 Jste spokojeni s plynulostí odvádění odpadních vod ?
Odpověď Počet Procenta Graf
velmi spokojen/a7950.64%
spíše spokojen/a5837.18%
spíše nespokojen/a106.41%
zcela nespokojen/a95.77%
Celkem: 156
16 Jste spokojeni s provozními podmínkami zákaznického centra společnosti ?
Odpověď Počet Procenta Graf
velmi spokojen/a5636.36%
spíše spokojen/a5233.77%
spíše nespokojen/a53.25%
velmi nespokojen/a31.95%
nevím, tyto služby jsem dosud nepotřeboval/a3824.68%
Celkem: 154
17 Pokud jste potřebovali od zaměstnanců společnosti poradit, dostali jste uspokojivou odpověď ?
Odpověď Počet Procenta Graf
ano9362.00%
částečně4832.00%
vůbec mi neporadili96.00%
Celkem: 150
18 Jste spokojeni s profesionalitou zaměstnanců společnosti ?
Odpověď Počet Procenta Graf
velmi spokojen/a6643.14%
spíše spokojen/a7347.71%
spíše nespokojen/a74.58%
velmi nespokojen/a74.58%
Celkem: 153
19 Jaký způsob poskytování informací Vám nejvíce vyhovuje ?
Odpověď Počet Procenta Graf
poštou rozesílané informace2314.84%
internetové stránky7749.68%
regionální tisk, televize, rádio4629.68%
zákaznické centrum95.81%
Celkem: 155
20 Které informace Vás nejvíce zajímají ?
Odpověď Počet Procenta Graf
ceny vodného a stočného 2214.38%
kvalita pitné vody7951.63%
kvalita vyčištěných odpadních vod před jejich vypuštěním do řek00.00%
způsob úpravy pitné vody53.27%
všechno4730.72%
Celkem: 153
21 Našli jste potřebné informace na těchto stránkách ?
Odpověď Počet Procenta Graf
ano12674.12%
ne2816.47%
postrádám zde .....169.41%
Celkem: 170
22 Jaké informace Vám na našich stránkách chybí ?


Statistika pro tuto otázku není k dispozici
23 Jsou stránky přehledné ?
Odpověď Počet Procenta Graf
ano13783.03%
ne2816.97%
Celkem: 165
24 S celkovou kvalitou služeb společnosti jsem:
Odpověď Počet Procenta Graf
velmi spokojen/a7246.75%
spíše spokojen/a7347.40%
spíše nespokojen/a53.25%
zcela nespokojen/a42.60%
Celkem: 154
25 S čím nejste spokojeni ?
Odpověď Počet Procenta Graf
s kvalitou vody1510.34%
se srozumitelnosti faktur138.97%
s řešením havárií4732.41%
s cenou vodného a stočného5034.48%
se zaměstnanci společnosti64.14%
ostatní …….149.66%
Celkem: 145
26 S čím konkrétně nejste spokojeni ?


Statistika pro tuto otázku není k dispozici
27 Víte kde se nachází sídlo společnosti ?
Odpověď Počet Procenta Graf
ano14991.41%
ne148.59%
Celkem: 163