Zasílání aktualit

PřihlášeníAkreditace

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Akreditace společnosti

Společnost získala v roce 2005 certifikát LRQA k zavedenému systému řízení jakosti podle norem ISO 9001 a 14001 pro oblast provozování vodovodů a kanalizací, včetně souvisejících činností. V říjnu 2014 proběhl další re-certifikační audit, který posoudil zavedený systém z důvodu obnovení certifikátu. Systém IMS byl posouzen jako vyhovující a společnost získala pro další tříleté období nový certifikát systému managementu kvality a environmentálního managementu, platný do 27.12.2017.

 

 

Akreditace laboratoří

Jak laboratoř pitných, tak i odpadních vod jsou akreditovány u ČIA podle ČSN EN ISO / IEC 17025: 2005. V roce 2015 byly akreditace obou laboratoří obnoveny s platností do r. 2020. Obě laboratoře se úspěšně zúčastňují pravidelných mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.

 

Zkušební laboratoř pitných vod, akreditovaná pod č. 1346.2 Zkušební laboratoř odpadních vod, akreditovaná pod č. 1346

 

Dokumenty o akreditaci Laboratoře odpadních vod:

Osvědčení o akreditaci Laboratoře odpadních vod

ČOV Přerov osvědčení příloha č.1a

ČOV Přerov osvědčení příloha č.1b

 

 

Dokumenty o akreditaci Laboratoře pitných vod:

Osvědčení o akreditaci Laboratoře pitných vod

Laboratoř pitných vod - osvědčení příloha č.1